Toglo gwelededd dewislen symudol

Ni fydd ein system dalu ar gael 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm

Ni fydd ein system dalu ar gael ddydd Mercher 8 Rhagfyr rhwng 10.00am - 1.00pm o ganlyniad i waith uwchraddio hanfodol. Bydd hyn yn effeithio ar daliadau sglodyn a PIN, dros y ffôn a thrwy'r wefan. Ymddiheurwn am yr anghyfleustra.

Ffioedd am drwyddedau anifeiliaid

Manylion y ffïoedd ar gyfer trwyddedau cŵn.

Os na welwch y ffioedd sy'n berthnasol i chi isod, cysylltwch â Bwyd a Diogelwch.

Sylwer, lle bo'r broses drwyddedu'n gofyn am adroddiad gan filfeddyg, bydd angen talu unrhyw ffioedd milfeddyg yn ogystal â'r ffioedd trwyddedu.

Ffïoedd ar gyfer trwyddedau cŵn
TrwyddeduY gost
Siop anifeiliaid anwes£158.00
Ysgol farchogaeth182.00
Anifeiliaid gwyllt peryglus667.00
Anifeiliaid gwyllt peryglus - amrywio trwydded269.00
Ffi lletya gartref96.00
Lletya anifeiliaid182.00
Bridio cŵn138.00
Anifeiliaid perfformio192.00
SwGweler y nodyn isod

Sylwer:

  1. Sŵau y caniateir esgusodeb iddynt gan yr Ysgrifennydd Gwladol (yn berthnasol i swau bach neu swau lle cedwir nifer bach o anifeiliaid yn unig) - £936.00
  2. Sŵau nad oes ganddynt esgusodeb - £3209.00
  3. Nid yw'r ffioedd hyn yn cynnwys ffioedd milfeddyg. Bydd yr ymgeisydd yn derbyn anfoneb am ffioedd y milfeddyg lle bo'n berthnasol.

Talu eich ffioedd

Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:

  • Yn y Ganolfan Gyswllt, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth: Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe', Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron a Maestro
  • Drwy'r post: Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'  (Peidiwch ag anfon arian drwy'r post).     
  • Ar-lein (lle y bo ar gael): Cerdyn Credyd - Gallwn dderbyn Mastercard, Visa, Electron a Maestro