Toglo gwelededd dewislen symudol

Ffïoedd ar gyfer trwyddedu tacsis

Gwybodaeth am y ffïoedd trwyddedu gwahanol, gan ddibynnu ar y math o dacsi/weithrediad.

Os nad yw'r ffioedd perthnasol isod, ffoniwch yr adran Drwyddedu ar (01792) 635600 neu e-bostiwch TrwyddeduTacsis@abertawe.gov.uk

Ffïoedd ar gyfer trwyddedau tacsis a thrwyddedau cysylltiedig eraill o fis Hydref 2019
Cais newydd gan yrrwr
Grant gyrrwr 1 flwyddyn (gan gynnwys gyrrwr cyfyngedig)£124
Grant gyrrwr 3 blynedd (gan gynnwys gyrrwr cyfyngedig)£236
Prawf gwybodaeth (fesul ymgais) £29
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) x2£87.50
Adnewyddiadau gan yrwyr
Grant adnewyddu 1 flwyddyn (gan gynnwys gyrrwr cyfyngedig)£81
Grant adnewyddu 3 flwyddyn (gan gynnwys gyrrwr cyfyngedig)£191
Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (GDG) x2£87.50
Cerbydau cerbyd hacni
Cais am gerbyd newydd£375
Adnewyddu£305
Newid cerbyd£165
Cerbyd hurio preifat a chyfyngedig
Cais am gerbyd newydd£290
Adnewyddu£235
Newid cerbyd£142
Trwyddedau gweithredwyr preifat a chyfyngedig
Caniatáu am flwyddyn£350
Caniatáu am 5 mlynedd£1410
Adnewyddu am flwyddyn£300
Adnewyddu am 5 mlynedd£1355
Taliadau cerbyd cyffredinol
Ffi prawf£50
Close Dewis iaith