Chwilio'r wefan
English

Due to the closure of the Civic Centre to members of the public following the coronavirus outbreak we are changing the way we process your applications. Details of how we are dealing with your application can be found on the Temporary changes to taxi driver and vehicle applications page.

Can Hackney carriage and private hire drivers refuse to carry certain passengers through fear of infection? Information from the Institute of Licensing

Tacsi

Tacsis

Mae angen trwydded ar bob gyrrwr a cherbyd hacni a hurio preifat sy'n gweithredu yn Abertawe.

Mae angen trwydded ar unrhyw gerbyd i'w hurio â gyrrwr ac sy'n cael ei ddefnyddio i gludo teithwyr am ffi neu wobrau.

Os hoffech drwydded am gerbyd ar gyfer cludiant ysgol, teithio i'r maes awyr neu hurio'n unig, bydd angen i chi gysylltu â ni. Gallwch ffonio (01792) 635600 neu fynd i'r Ganolfan Ddinesig. Argymhellwn eich bod yn gwneud apwyntiad cyn ymweld.

I gael mwy o wybodaeth am drwyddedu tacsis, ffoniwch yr Adran Drwyddedu ar (01792) 635600 neu e-bostiwch trwyddedutacsis@abertawe.gov.uk.

Cerbydau hacni

Mae cerbydau hacni'n ddu gyda phlât trwydded gwyn ar y cefn. Hefyd ceir cylchigau (sticeri) melyn ar ddau ddrws blaen y cerbyd.

Cerbydau Hurio Preifat

Mae cerbydau hurio preifat yn wyn gyda phlât trwydded melyn ar y cefn. Hefyd ceir trionglau gwyrdd (sticeri) ar ddau ddrws blaen y cerbyd.

Apwyntiadau profi cerbydau Hacni a hurio preifat

Rhestrir dyddiadau profion ar gyfer cerbydau hacni a cherbydau hurio preifat yma.

Trwydded gweithredwyr preifat

Mae'r rhan fwyaf o'r gweithredwyr yn Abertawe'n defnyddio cerbydau hurio preifat er bod rhai'n defnyddio cerbydau hacni.

Gyrwyr - cerbydau hacni a hurio preifat

Rhaid i holl yrwyr hacni a hurio preifat gael eu trwyddedu gennym ni a gwisgo bathodyn hunaniaeth â llun arno ar bob adeg, pan fyddant yn gweithio.

Ffïoedd ar gyfer trwyddedu tacsis

Gwybodaeth am y ffïoedd trwyddedu gwahanol, gan ddibynnu ar y math o dacsi/weithrediad.

Cyngor ar ddiogelwch tacsis

Yn gyffredinol, mae tacsis a cherbydau hurio preifat yn ffordd ddiogel o deithio. Mae'n bwysig sicrhau eich bod yn dewis cerbyd trwyddedig a chymryd rhagofalon synhwyrol.

Lleoliadau Safleoedd Tacsis yn Abertawe

Lleolir safleoedd tacsi yng Nghanol y Ddinas, Treforys a'r Mwmbwls, gyda nifer yn gweithredu am 24 awr

Cwestiynau cyffredin am drwyddedu tacsis

Dewch o hyd i atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin rydym yn eu derbyn am drwyddedu tacsis.

Deddf Cydraddoldeb 2010 - Gwybodaeth i yrwyr tacsis

Ar 6 Ebrill 2017, daeth adrannau 165 a 167 Deddf Cydraddoldeb 2010 i rym. Mae Adran 167 y Ddeddf yn rhoi'r pwerau i'r Awdurdod Trwyddedu lunio rhestr o "gerbydau dynodedig" (h.y. cerbydau sy'n addas i gadeiriau olwyn), ac mae Adran 165 y Ddeddf yna'n gosod dyletswyddau ar yrwyr y cerbydau hynny i gludo teithwyr mewn cadeiriau olwyn, rhoi cymorth i'r teithwyr hynny ac mae'n eu hatal rhag codi tâl ychwanegol.

Temporary changes to taxi driver and vehicle applications

Due to the closure of the Civic Centre to members of the public we are changing the way we process your applications.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM