Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwneud cais am dai cyngor

Bydd rhaid i chi gyflwyno cais i ymuno â'n cofrestr anghenion tai.

Os ydych chi'n ddigartref neu mewn perygl o ddod yn ddigartref cysylltwch â ni ar unwaith gan ddefnyddio'r manylion canlynol yn hytrach na chwblhau'r ffurflen: 
• ffon: 01792 533100
• e-bost: opsiynautai@abertawe.gov.uk

Mae terfyn amser o 20 munud ar gyfer llenwi'r ffurflen hon, fodd bynnag mae opsiwn i chi arbed pob tudalen a bydd e-bost yn cael ei anfon atoch gyda dolen sy'n eich caniatáu i lenwi gweddill y ffurflen ar adeg arall.