Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Mae gwybodaeth am waith ffordd cynlluniedig a ffyrdd a fydd ar gau yr wythnos nesaf ar gael ar ein tudalen Cynhelir gwaith ffordd ar yr wythnos sy'n dechrau ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022. Gallwch hefyd lawrlwytho adroddiad Gwylio ffyrdd (PDF) [413KB]. Trefnwyd bod yr holl waith priffyrdd a nodwyd yn dechrau am 7.30am oni nodir fel arall.

Rydym hefyd yn darparu bwletin e-bost am ddim o'r adroddiad gwylio ffyrdd diweddaraf. Bydd angen i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost er mwyn cofrestru. Os nad ydych am dderbyn mwy o'r negeseuon e-bost, dewiswch 'canslo tanysgrifiad' mewn unrhyw e-bost a anfonir atoch.

Cynhelir gwaith ffordd ar yr wythnos sy'n dechrau ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2022

Ceir gwybodaeth am waith ffordd cynlluniedig a ffyrdd a fydd ar gau yr wythnos nesaf yn y tabl isod.

Cwestiynau cyffredin am waith ffordd

Pam mae'n rhaid i ni wneud gwaith ffordd, pwy sy'n rhoi caniatâd ar gyfer gwaith ffordd a lleoedd eraill i ddod o hyd i wybodaeth am deithio a ffyrdd.

Map gwaith ffordd

Mae'r map hwn yn cynnwys y mwyafrif o ardaloedd y DU ac mae'n ddefnyddiol os ydych yn teithio y tu allan i Abertawe.

Gwasanaeth e-bost - gwylio ffyrdd

Cofrestrwch ar gyfer ein gwasanaeth bwletin e-bost 'gwylio ffyrdd' am ddim.

Cau ffyrdd ar gyfer digwyddiadau arbennig

Gorchmynion ar gyfer cau ffyrdd am hyd at dridiau, er mwyn cynnal digwyddiadau arbennig e.e. digwyddiadau rhedeg.

Cau ffyrdd dros dro

Cau ffyrdd dros dro ar gyfer gwaith ffyrdd neu er mwyn osgoi perygl i'r cyhoedd.

Priffyrdd

Close Dewis iaith