Chwilio'r wefan
English
Road works

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Mae gwybodaeth am waith ffordd cynlluniedig a ffyrdd a fydd ar gau yr wythnos nesaf ar gael ar ein tudalen Cynhelir gwaith ffordd ar yr wythnos sy'n dechrau ddydd Sadwrn 5 Rhagfyr 2020. Gallwch hefyd lawrlwytho adroddiad PDF Document Gwylio Ffyrdd Abertawe (PDF, 415KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Trefnwyd bod yr holl waith priffyrdd a nodwyd yn dechrau am 7.30am oni nodir fel arall.

Rydym hefyd yn darparu bwletin e-bost am ddimYn agor mewn ffenest newydd o'r adroddiad gwylio ffyrdd diweddaraf. Bydd angen i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost er mwyn cofrestru. Os nad ydych am dderbyn mwy o'r negeseuon e-bost, dewiswch 'canslo tanysgrifiad' mewn unrhyw e-bost a anfonir atoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM