Chwilio'r wefan
English
Road works

Gwylio ffyrdd

Gwybodaeth am waith ffyrdd presennol ac arfaethedig yn Abertawe. Mae'r rhain yn cynnwys gwaith gan y cyngor a chwmnïau cyfleustodau.

Mae gwybodaeth am waith ffordd cynlluniedig a ffyrdd a fydd ar gau yr wythnos nesaf ar gael ar ein tudalen Cynhelir gwaith ffordd ar yr wythnos sy'n dechrau ddydd Sadwrn 19 Medi 2020. Gallwch hefyd lawrlwytho adroddiad PDF Document Gwylio Ffyrdd Abertawe (PDF, 415KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Trefnwyd bod yr holl waith priffyrdd a nodwyd yn dechrau am 7.30am oni nodir fel arall.

Rydym hefyd yn darparu bwletin e-bost am ddimYn agor mewn ffenest newydd o'r adroddiad gwylio ffyrdd diweddaraf. Bydd angen i chi roi eich enw a'ch cyfeiriad e-bost er mwyn cofrestru. Os nad ydych am dderbyn mwy o'r negeseuon e-bost, dewiswch 'canslo tanysgrifiad' mewn unrhyw e-bost a anfonir atoch.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM