Chwilio'r wefan
English

Oherwydd parhad pandemig COVID-19, caiff eich hawlen parcio i breswylwyr ei estyn am 12 mis (roedd hyn yn berthnasol i hawlenni preswylwyr a oedd yn fyw ac yn weithredol ar 19/02/21 yn unig).
 

Gellir dod o hyd i holl fanylion eich hawlen yn y ddolen ganlynol: https://secure.mipermit.com/ swansea/Register/Product Register.aspx?PermitType=RESIDENT
 

Anfonir e-bost atgoffa atoch 14 diwrnod cyn dyddiad terfyn eich hawlen i breswylwyr, a fydd yn ystyriol o'r estyniad 12 mis hwn.

car

Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlen

Gall gymryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith i wirio a phrosesu ceisiadau. Nes eich bod yn derbyn eich hawlen ddigidol, ni fyddwch yn gallu parcio mewn cilfach barcio i breswylwyr a bydd angen i chi ddod o hyd i le parcio heb gyfyngiadau.

Bydd angen darparu'r canlynol wrth gyflwyno cais/adnewyddu:

  Cyn gwneud cais, darllenwch yr amodau a'r telerau.

  Apply online welsh button

  Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlenYn agor mewn ffenest newydd

   

  Y dystiolaeth y mae ei hangen i gyflwyno cais am hawlen barcio i breswylydd neu ei hadnewyddu

  1. Eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos eich enw, eich cyfeiriad yn Abertawe a rhaid iddi fod yn gyfredol.
  2. Eich llyfr cofrestru V5 - rhaid iddo ddangos eich enw, rhif cofrestru'r cerbyd a'r cyfeiriad yn Abertawe.
  3. Eich atodlen yswiriant neu'ch tystysgrif yswiriant a'r llythyr eglurhaol - rhaid iddynt ddangos eich enw, eich cyfeiriad yn Abertawe, rhif cofrestru'r cerbyd a dyddiad dechrau a gorffen yr yswiriant.
  4. Eich rhif Treth y Cyngor

   

  Tystiolaeth y mae ei hangen ar gyfer cerbyd cwmni

  1. Eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos eich enw, eich cyfeiriad yn Abertawe a rhaid iddi fod yn gyfredol.
  2. Llythyr oddi wrth eich cyflogwr ar bapur pennawd y cwmni - sy'n datgan bod angen y cerbyd arnoch i weithio ac y caiff y cerbyd ei barcio yn eich cyfeiriad dros nos (rhaid cynnwys y cyfeiriad lle caiff y cerbyd ei barcio dros nos yn y llythyr) a bod y cerbyd yn cael ei drethu, wedi cael ei MOT ac wedi'i yswirio gan y cwmni.
   • NEU eich atodlen yswiriant neu'ch tystysgrif yswiriant a'r llythyr eglurhaol - os nad yw'r cwmni'n yswirio'r cerbyd, rhaid iddynt ddangos eich enw, y cyfeiriad yn Abertawe, rhif cofrestru'r cerbyd a dyddiad dechrau a gorffen yr yswiriant.
  3. Copi o'ch bil Treth y Cyngor (bydd angen i chi hefyd gofnodi rhif treth y cyngor o'r bil ar wahân).

   

  Y dystiolaeth y mae ei hangen ar gyfer cerbyd prydles

  1. Eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos eich enw, eich cyfeiriad yn Abertawe a rhaid iddi fod yn gyfredol.
  2. Cytundeb y cwmni prydlesu - rhaid iddo ddangos y cyfeiriad yn Abertawe a rhif cofrestru'r cerbyd.
  3. Eich atodlen yswiriant neu'ch tystysgrif yswiriant a'r llythyr eglurhaol - rhaid iddynt ddangos eich cyfeiriad yn Abertawe, rhif cofrestru'r cerbyd a dyddiad dechrau a gorffen yr yswiriant. 
  4. Copi o'ch bil Treth y Cyngor (bydd angen i chi hefyd gofnodi rhif treth y cyngor o'r bil ar wahân).

   

  Y dystiolaeth y mae ei hangen ar gyfer crbyd motability

  1. Eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos eich enw, eich cyfeiriad yn Abertawe a rhaid iddi fod yn gyfredol.
  2. Eich cytundeb motability - rhaid iddo ddangos rhif cofrestru'r cerbyd, y cyfeiriad yn Abertawe a gyrrwr y cerbyd.
  3. Eich atodlen yswiriant motability - rhaid iddi ddangos rhif cofrestru'r cerbyd a dyddiad dechrau a gorffen yr yswiriant.
  4. Copi o'ch bil Treth y Cyngor (bydd angen i chi hefyd gofnodi rhif treth y cyngor o'r bil ar wahân).

   

  Y dystiolaeth y mae ei hangen ar fyfyrwyr tramor nad oes ganddynt drwydded yrru Brydeinig

  1. Eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos bod y drwydded yn gyfredol.
  2. Eich llyfr cofrestru V5 - rhaid iddo ddangos eich enw, rhif cofrestru'r cerbyd a'r cyfeiriad yn Abertawe.
  3. Eich atodlen yswiriant neu'ch tystysgrif yswiriant a'r llythyr eglurhaol - rhaid iddynt ddangos eich cyfeiriad yn Abertawe, rhif cofrestru'r cerbyd a dyddiad dechrau a gorffen yr yswiriant.
  4. Eich Bil Treth y Cyngor neu'ch bil cyfleustodau - rhaid iddo ddangos eich cyfeiriad yn Abertawe.
  5. Eich rhif Treth y Cyngor

   

  os na allwch ddarparu'ch trwydded yrru neu'ch llyfr cofrestru V5 oherwydd eu bod yn dangos y cyfeiriad anghywir

  Mae'r DVLA wedi cyflwyno gwasanaeth digidol newydd erbyn hyn sy'n galluogi gyrwyr i newid cyfeiriad eu cerbydau ar-lein: https://www.gov.uk/change-address-v5c.

  Pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais ar-lein, byddwch yn derbyn e-bost sy'n cadarnhau eu bod wedi derbyn eich cais. Gallwn dderbyn yr e-bost hwn fel tystiolaeth o'ch V5.

  Gallwch hefyd newid eich trwydded yrru yn https://www.gov.uk/change-address-driving-licence a byddwn hefyd yn derbyn yr e-bost hwn gan y DVLA fel tystiolaeth o'ch trwydded yrru.

   

  Os ydych yn wynebu unrhyw broblemau wrth gyflwyno cais ar gyfer hawlen barcio i breswylwyr ar-lein neu os oes gennych unrhyw ymholiadau sy'n berthnasol i hawlenni parcio i breswylwyr, e-bostiwch Preswylyddcaniatadymholiadau@abertawe.gov.uk

  Wedi'i bweru gan GOSS iCM