Chwilio'r wefan
English

Oherwydd pandemig COVID-19, mae dyddiad terfyn eich hawlen parcio wedi'i estyn 3 mis.

Gallwch ddod o hyd i holl fanylion eich hawlen yn y ddolen isod: https://secure.mipermit.com/swansea/Register/ProductRegister.aspx?PermitType=RESIDENT.

Byddwch yn derbyn e-bost i'ch atgoffa 14 diwrnod cyn i'ch hawlen parcio preswylwyr ddod i ben, a fydd yn ystyried yr estyniad 3 mis hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau eraill ynghylch hawlenni preswylwyr, e-bostiwch Residentpermitenquiries@abertawe.gov.uk.

car

Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlen

Gall gymryd hyd at 2 ddiwrnod gwaith i wirio a phrosesu ceisiadau. Nes i chi dderbyn eich hawlen ddigidol, ni fydd hawl gennych barcio mewn cilfach i breswyliwr.

Bydd angen y canlynol arnoch i wneud cais/adnewyddu:

  • eich llyfr cofrestru V5 - rhaid iddo ddangos eich enw a'ch cyfeiriad yn Abertawe
  • eich trwydded yrru - rhaid iddi ddangos eich enw a'ch cyfeiriad yn Abertawe
  • eich dogfen/tystysgrif yswiriant - rhaid iddi ddangos eich enw a'ch cyfeiriad yn Abertawe
  • eich rhif Treth y Cyngor

Cyn gwneud cais, darllenwch yr amodau a'r telerau.

Cyflwyno cais am hawlen barcio i breswylwyr neu adnewyddu'ch hawlenYn agor mewn ffenest newydd

Mae hawlenni parcio am ddim a'r bwriad yw eu bod yn galluogi preswylwyr i barcio'n agos at eu heiddo.

Dim ond cerbydau â hawlen ddilys ddylai barcio mewn cilfachau parcio i ddeiliaid hawlen, oni bai y caniateir parcio am amser cyfyngedig yn y lleoliad hwnnw.

Bydd eich hawlen y ddilys am 12 mis o'r dyddiad awdurdodi; yna bydd angen i chi wneud cais eto gan ddefnyddio'r un dystiolaeth. Os ydych wedi darparu cyfeiriad e-bost, anfonir nodyn atgoffa awtomatig atoch, ond eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod gennych hawlen ddilys.

Os ydych chi'n newid eich car, gallwch ddiwygio rhif cofrestru'r cerbyd drwy'r cyfrif ar-lein a gaiff ei greu i chi pan fyddwch yn gwneud cais am y tro cyntaf, neu gallwch ffonio'r tîm canolog ar 0345 520 7007 - Dydd Llun i Dydd Gwener 8.00am - 8.00pm, Dydd Sadwrn 8.00am - 4.00pm a Dydd Sul 10.00am - 4.00pm.

Os ydych yn cael trafferth gwneud cais ar-lein am drwydded preswylwyr, anfonwch e-bost Preswylyddcaniatadymholiadau@abertawe.gov.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM