Toglo gwelededd dewislen symudol

Hoffech chi godi mater gyda chraffu?

Gall pawb sy'n byw neu'n gweithio yng nghyngor dinas a sir Abertawe wneud cais i'r tîm Craffu ystyried materion o ddiddordeb lleol.

Os oes gennych fater neu bwnc o ddiddordeb a hoffech i'r tîm Craffu ei ystyried, cwblhewch y ffurflen isod a sicrhewch eich bod yn clicio 'cyflwyno' ar waelod y dudalen pan fyddwch wedi'i chwblhau.

Os yw'ch cwestiwn yn ymwneud â chyfarfod craffu sydd ar ddod, caiff ei anfon at y Cynghorydd sy'n cadeirio'r cyfarfod hwnnw ac ymdrinnir ag ef yn ystod y cyfarfod hwnnw. Os nad yw'ch cwestiwn yn ymwneud â chyfarfod penodol, caiff ei anfon yn uniongyrchol at yr Aelod Cabinet er mwyn iddo ddarparu ateb ysgrifenedig. Bwriadwn roi gwybod i chi sut byddwn yn ymdrin â'ch cwestiwn o fewn 10 niwrnod gwaith.

Close Dewis iaith