Toglo gwelededd dewislen symudol

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Drilling into a wall

Mae'r swyddi hyn yn cael eu hysbysebu yma fel y gall yr holl weithwyr yn y cyngor, lle bynnag y maent yn gweithio, gael mynediad i'r wybodaeth.

*Ymgeiswyr mewnol yn unig*

Rheolwr Rhaglen Trawsnewid Defnyddio Sylweddau - Cyngor Castell-nedd Port Talbot (Dyddiad cau: 13/02/23).

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £44,539 - £47,573 y flwyddyn (Gradd 11) ac ar gyfer ymgeisydd eithriadol gellid talu taliad atodol ar sail y farchnad ychwanegol o rhwng £11,461 a £20,461 (yn seiliedig ar waelod Gradd 11) neu rhwng £8,427 a £17,427 (yn seiliedig ar frig Gradd 11). Bydd hyn yn dibynnu ar brofiad (Byddai'r amrediad cyflog yn cynnwys y taliad atodol ar sail y farchnad yn £56,000 - £65,000)

Swyddog Cymorth Sylfaenol (dyddiad cau: 22/02/23)

*Ymgeiswyr mewnol yn unig* £32,020 - £35,411 y flwyddyn. Mae hwn yn gyfle cyffrous i'r unigolyn cywir chwarae rhan bwysig yn Is-adran Gyfrifyddiaeth yr Adran Gyllid.