Toglo gwelededd dewislen symudol

Gyrfaoedd gyda'r cyngor

Swyddi gwag cyfredol

Swyddi sydd ar gael gyda Dinas a Sir Abertawe neu sefydliadau partneriaeth.

Swyddi addysgu

Swyddi addysgu a swyddi gwag eraill mewn ysgolion yn Ninas a Sir Abertawe.

Swyddi gwag mewnol

Swyddi sydd ond ar gael i staff a gyflogir eisoes gan Ddinas a Sir Abertawe.

Swyddi Gwasanaethau Cymdeithasol

Swyddi a gyrfaoedd sy'n werth eu gwneud sy'n wirioneddol bwysig ac sy'n rhoi cyfle i chi wneud gwahaniaeth i fywydau pobl o bob oed ledled Abertawe.

Swyddi gyda sefydliadau eraill

Dolenni i swyddi sydd ar gael mewn cynghorau a sefydliadau eraill rydym yn gweithio mewn partneriaeth â nhw.

Archifydd (dyddiad cau: 27/02/24)

£29,777- £33,024 y flwyddyn. Ar hyn o bryd mae gennym swydd wag 37 awr yr wythnos yng Nghanolfan Ddinesig Abertawe.
Close Dewis iaith