Chwilio'r wefan
English
Apple

Lleihau gwastraff bwyd

Rydyn ni'n taflu 7 miliwn tunnell o fwyd a diod o'n cartrefi bob blwyddyn, y gallai'r rhan fwyaf ohono fe fod wedi cael ei fwyta.

Mae Hoffi Bwydd Casau GwastraffYn agor mewn ffenest newydd yn gwneud yn fawr o'r bwyd rydyn ni wedi'i brynu. Mae llu o gyngor ar y wefan, gan gynnwys awgrymiadau storio i gadw bwyd yn ffres am hwy, a syniadau ryseitiauYn agor mewn ffenest newydd i'n helpu i fwyta ffrwythau a llysiau rydyn ni'n eu prynu, a pheidio â'u gwastraffu.

Gallwch chi hyd yn oed lawrlwytho ap Hoffi Bwyd Casáu GwastraffYn agor mewn ffenest newydd. Mae ar gael ar gyfer yr iPhone a'r Android.

Yng Nghymru, rydyn ni'n cynhyrchu digon o wastraff bwyd i lenwi dros 10,500 o fysus deulawr. Yn ogystal â philion a bagiau te, mae'n cynnwys bwyd y gallai fod wedi'i fwyta. Yn ogystal â bod yn wastraff arian, mae taflu cymaint â hyn o fwyd yn cael effaith ar yr amgylchedd.

Mae ynni, dŵr a phecynnau i gyd yn adnoddau a ddefnyddir i gynhyrchu bwyd, cludiant a storio. Pan rydyn ni'n taflu bwyd, yn ogystal â chamddefnyddio'r adnoddau hyn, rydyn ni'n ychwanegu at y gwastraff sy'n cael ei dirlenwi. Pe bai neb yn gwastraffu'r bwyd hwn y gellid ei fwyta, byddai cyfwerth â chymryd 1 car mewn 5 oddi ar y ffordd.

Bydd lleihau'r bwyd rydych chi'n ei wastraffu hefyd yn arbed arian i chi. Mae'r teulu cyffredin yn taflu hyd at werth £50 o fwyd y mis.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM