Chwilio'r wefan
English

Please note that all libraries and housing offices are closed until further notice, and other locations may be affected.


Replacement green bags and food liners can continue to be requested at the kerbside using the reorder tag. Many thanks for your patience. 

Bag ailgylchu

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Sachau gwyrdd, pinc a bagiau bwyd

Gallwch ofyn am fwy o sachau ailgylchu ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag ail-archebu sydd ym mhob rholyn. Rhowch hwn ar eich sach ar y diwrnod casglu wrth i'ch sachau ddechrau dod i ben ac yna dylai'r criwiau casglu ddosbarthu rholyn neu becyn newydd i chi.

Gellir hefyd gasglu sachau ailgylchu newydd, gan gynnwys sachau gwyrdd a phinc a bagiau gwastraff bwyd, o nifer o leoliadau. Ceir rhestr lawn isod.

Bagiau gwastraff gardd

Mae bagiau gwastraff gardd ailddefnyddiadwy ar gael am ffi fechan o'r holl swyddfeydd tai rhanbarthol. Mae bagiau â phwysau sy'n llai tebygol o chwythu yn y gwynt ar gael am £2 yr un.

Bydd nodi'ch cyfeiriad ar eich bag yn helpu criwiau i'w ddychwelyd ar ôl ei wacáu. Gallwch roi uchafswm o 10 bag gardd allan mewn un casgliad.

Biniau gwastraff bwyd

Mae biniau gwastraff bwyd mawr a bach ar gael i'w casglu o bob swyddfeydd tai rhanbarthol.

Lleoliadau

Ceir llawer o leoliadau ar draws y ddinas a'r sir lle gallwch gasglu sachau ailgylchu gwyrdd a phinc, bagiau gwastraff gardd a biniau a bagiau gwastraff bwyd newydd. Rhennir ein rhestr yn ardaloedd ac mae'n cynnwys dolen i ddangos y lleoliad ar fap.

LleoliadSachau gwyrdd a bwydBagiau ailddefnyddiadwy pincBiniau gwastraff ceginBagiau gwastraff gardd
Blaenymaes    
     
Brynmill ac Uplands    
Kays Convenience Store (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 61 Stryd Bernard SA2 0HSYY  
Uplands News (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 4-6, Sgwâr Gwydr, Uplands, SA2 0HDYY  
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol y Brenin Edward, Brynmill, SA1 4LXYY  
     
Canol y Ddinas    
     
Mount Pleasant    
Londis (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 49 Stryd Norfolk, Mount Pleasant, SA1 6JQY   
     
Clydach    
Bev's Shop (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 30 Heol Bethania, Clydach, SA6 5DEY   
Cwm Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 73 Heol Hebron, Clydach, SA6 5EHY   
     
Bonymaen    
Cymunedau'n Gyntaf Bonymaen (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Ffordd Caernarfon, Bonymaen, SA1 7HJY   
Swyddfa Bost Colwyn Avenue (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 143 Rhodfa Colwyn, Bonymaen, SA1 7ENY   
     
Llansamlet    
Swyddfa Bost y Trallwn (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Trallwn, Llansamlet, SA7 9XAY   
     
St Thomas a Port Tennant    
     
Fforestfach    
Swyddfa Bost Fforestfach (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 870 Heol Caerfyrddin, Fforestfach, SA5 8HPY   
     
Gorseinon a Llwchwr    
Swyddfa Post Llwchwr, (SPAR), 1-3 Castle Street, SA4 6TUY   
     
Penllergaer a Phontlliw    
Tircoed Village Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Y Cyswllt, SA4 9NYY   
Swyddfa Bost Pontlliw (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 7 Heol Abertawe, Pontlliw SA4 9EEY   
     
yr    
Swyddfa Bost Crofty (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 50 Lôn Pencaerfenni, Crofty, SA4 3SWY   
Swyddfa Bost Llanrhidian (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Herons Way Stores, The Cross, Llanrhidian, SA3 1ESY   
     
Tregŵyr    
CK's SupermarketYn agor mewn ffenest newydd, Heol Sterry, Tregŵyr, SA4 3BWY   
     
Cilâ a Dyfnant    
Swyddfa Bost Dyfnant (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Dunvant Stores, 2 Pen Y Fro, Dyfnant, SA2 7TRY   
Swyddfa Bost Cilâ (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Siop Bapur Newydd Cilâ, 428, Gower Road, Cilâ, SA2 7AJY   
     
Y Clâs    
Clase Supermarket (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Solfa, SA6 7NXY   
     
Brynhyfryd a Chwmbwrla    
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 187 Heol Ganol, Cwmdu, SA5 8EZY   
     
Treforys    
Slee Stores/Swyddfa Bost (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 1213 Heol Castell-nedd, Plasmarl, SA6 8JT Y   
     
Y Mwmbwls  a West Cross    
     
Penlan    
     
Pontarddulais    
     
Sgeti    
Swyddfa Bost Sgeti (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, CK's, Rhodfa Parc Sgeti, Sgeti SA2 8JJY   
     
Townhill    
Swyddfa Bost Graiglwyd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 132 Heol Townhill, Townhill, SA2 0UUY   
Swyddfa Bost Townhill (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 82 Heol Penygraig, SA1 6JZY   
     
Waunarlwydd    
CK's Supermarket (dorlen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Abertawe, SA5 4TQY   

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM