Chwilio'r wefan
English

Oherwydd bod y bag pinc ailddefnyddiadwy newydd ar gyfer plastigion yn cael ei gyflwyno ledled y sir, rydym yn lleihau nifer y lleoliadau lle gellir casglu sachau pinc untro. Os yw eich stryd yn defnyddio'r gwasanaeth casglu sachau pinc untro o hyd, gallwch gael mwy o sachau gan ddefnyddio'r tocyn ailarchebu neu ofyn am ddosbarthiad fel a ddisgrifir isod.

Bag ailgylchu

Angen mwy o sachau ailgylchu?

Rydym am ei gwneud mor hawdd â phosib i chi ailgylchu. Er mwyn sicrhau bod gennych ddigon o sachau a biniau, maent ar gael oddi wrth nifer o leoedd.

Sachau gwyrdd, pinc a bagiau bwyd

Gallwch ofyn am fwy o sachau ailgylchu ymyl y ffordd gan ddefnyddio'r tag ail-archebu sydd ym mhob rholyn. Rhowch hwn ar eich sach ar y diwrnod casglu wrth i'ch sachau ddechrau dod i ben ac yna dylai'r criwiau casglu ddosbarthu rholyn neu becyn newydd i chi.

Gellir hefyd gasglu sachau ailgylchu newydd, gan gynnwys sachau gwyrdd a phinc a bagiau gwastraff bwyd, o nifer o leoliadau. Ceir rhestr lawn isod.

Bagiau gwastraff gardd

Mae bagiau gwastraff gardd ailddefnyddiadwy ar gael am ffi fechan o'r holl swyddfeydd tai rhanbarthol. Mae bagiau â phwysau sy'n llai tebygol o chwythu yn y gwynt ar gael am £2 yr un.

Bydd nodi'ch cyfeiriad ar eich bag yn helpu criwiau i'w ddychwelyd ar ôl ei wacáu. Gallwch roi uchafswm o 10 bag gardd allan mewn un casgliad.

Biniau gwastraff bwyd

Mae biniau gwastraff bwyd mawr a bach ar gael i'w casglu o bob swyddfeydd tai rhanbarthol.

Lleoliadau

Ceir llawer o leoliadau ar draws y ddinas a'r sir lle gallwch gasglu sachau ailgylchu gwyrdd a phinc, bagiau gwastraff gardd a biniau a bagiau gwastraff bwyd newydd. Rhennir ein rhestr yn ardaloedd ac mae'n cynnwys dolen i ddangos y lleoliad ar fap.

LleoliadSachau gwyrdd a bwydSachau pinc untroBagiau ailddefnyddiadwy pincBiniau gwastraff ceginBagiau gwastraff gardd
Blaenymaes     
Swyddfa Dai Ranbarthol Blaenymaes, 73-89 Ffordd y Brain, Ravenhill, SA5 5EDY YYY
The 104 (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 104 Broughton Avenue, Blaenymaes, Abertawe. SA5 5JRY    
      
Brynmill ac Uplands     
Kays Convenience Store (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 61 Stryd Bernard SA2 0HSYY   
Prif Derbynfa Tŷ Fulton, Prifysgol Abertawe (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Parc Singleton, SA2 8PPY (myfyrwyr yn unig)Y (myfyrwyr yn unig)   
Uplands News (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 4-6, Sgwâr Gwydr, Uplands, SA2 0HDYY   
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol y Brenin Edward, Brynmill, SA1 4LXYY   
      
Canol y Ddinas     
Ganolfan Gyswllt, Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, SA1 3SNYYY  
Swyddfa Bost Heol Walter (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 12 Heol Walter SA1 5NFYY   
Canolfan yr Amgylchedd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Stryd y Pier, SA1 1RYY    
Swyddfa Dai Ranbarthol Canol y Dref , Stryd Crofft, SA1 1QDYYYYY
      
Mount Pleasant     
Undeb Myfyrwyr, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Campws Mount Pleasant, Mount Pleasant, SA1 6EDY (myfyrwyr yn unig)Y (myfyrwyr yn unig)   
Londis (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 49 Stryd Norfolk, Mount Pleasant, SA1 6JQYY   
      
Clydach     
Bev's Shop (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 30 Heol Bethania, Clydach, SA6 5DEY    
Llyfrgell Clydach, Y Stryd Fawr, Clydach, SA6 5LNY YYY
Cwm Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 73 Heol Hebron, Clydach, SA6 5EHY    
      
Bonymaen     
Cymunedau'n Gyntaf Bonymaen (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Ffordd Caernarfon, Bonymaen, SA1 7HJY    
Llyfrgell Bonymaen, Heol Bonymaen, SA1 7AWY YYY
Swyddfa Bost Colwyn Avenue (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 143 Rhodfa Colwyn, Bonymaen, SA1 7ENY    
      
Llansamlet     
Swyddfa Dai Ranbarthol Eastside, 78-80 Heol Carmel, Winch Wen, SA1 7JZY YYY
Llyfrgell Llansamlet, Heol Peniel Green, Llansamlet, SA7 9BDY YYY
Swyddfa Bost y Trallwn (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Trallwn, Llansamlet, SA7 9XAY    
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, SA6 8QNY    
Y Siop Ailddefnyddio, Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet, Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, SA6 8QN    Y
      
St Thomas a Port Tennant     
Llyfrgell St Thomas, Heol Parc Grenfell, St Thomas, SA1 8EZY YYY
Canolfan Ailgylchu Tir John, Heol Wern Fawr, Port Tennant, SA1 8LQY    
      
Fforestfach     
Llyfrgell Fforestfach, Heol King's Head, Gendros, SA5 8DAY YYY
Swyddfa Bost Fforestfach (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 870 Heol Caerfyrddin, Fforestfach, SA5 8HPY    
      
Gorseinon     
Canolfan Ailgylchu Garngoch, Ffordd y Ffenics, Gorseinon SA4 9WFY    
Swyddfa Dai Ranbarthol Gorseinon, 7 Heol Alexandra, Gorseinon, SA4 4NSY YYY
Llyfrgell Gorseinon, 15 Stryd y Gorllewin, Gorseinon, SA4 4AAY YYY
      
Penllergaer a Phontlliw     
Tircoed Village Stores (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Y Cyswllt, SA4 9NYY    
Swyddfa Bost Pontlliw (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 7 Heol Abertawe, Pontlliw SA4 9EEY    
      
yr     
Swyddfa Bost Crofty (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 50 Lôn Pencaerfenni, Crofty, SA4 3SWY    
Llyfrgell Pennard, Heol Pennard, Pennard, SA3 2ADY YYY
Swyddfa Bost Llanrhidian (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Herons Way Stores, The Cross, Llanrhidian, SA3 1ESY    
      
Tregŵyr     
CK's SupermarketYn agor mewn ffenest newydd, Heol Sterry, Tregŵyr, SA4 3BWY    
Llyfrgell Tregŵyr, 10 Stryd Mansel, Tregŵyr, SA4 3BUY YYY
      
Cilâ a Dyfnant     
Swyddfa Bost Dyfnant (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Dunvant Stores, 2 Pen Y Fro, Dyfnant, SA2 7TRY    
Llyfrgell Cilâ, The Ridgeway, Cilâ, SA2 7QSY YYY
Swyddfa Bost Cilâ (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Siop Bapur Newydd Cilâ, 428, Gower Road, Cilâ, SA2 7AJY    
      
Y Clâs     
Clase Supermarket (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Solfa, SA6 7NXY    
      
Brynhyfryd a Chwmbwrla     
Llyfrgell Brynhyfryd, Heol Llangyfelach, Brynhyfryd, SA5 9LHY YYY
Lifestyle Express (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 187 Heol Ganol, Cwmdu, SA5 8EZY    
      
Treforys     
Swyddfa Dai Ranbarthol Treforys, Heol Treharne, Treforys, SA6 7AAY YYY
Llyfrgell Treforys, Heol Treharne, Treforys, SA6 7AAY YYY
Slee Stores/Swyddfa Bost (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 1213 Heol Castell-nedd, Plasmarl, SA6 8JT Y    
      
Y Mwmbwls  a West Cross     
Llyfrgell Ystumllwynarth, Lôn Dunns, Y Mwmbwls, SA3 4AAY YYY
Swyddfa Dai Ranbarthol West Cross, Rhodfa Linden, West Cross, SA3 5JWY YYY
      
Penlan     
Swyddfa Dai Ranbarthol Penlan, 1-11 Heol Cadnant, Penlan, SA5 7AQY YYY
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Penlan, Heol Gwyrosydd, Penlan, SA5 7RPY    
Llyfrgell Penlan, Heol Frank, Penlan, SA5 7AHY YYY
      
Pontarddulais     
Llyfrgell Pontarddulais, Rhodfa San Mihangel, Pontarddulais, SA4 8TEY YYY
      
Sgeti     
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun, Heol Derwen Fawr, Sgeti, SA2 8DUY    
Swyddfa Dai Ranbarthol Sgeti , Bloc 1, 2 Clyne Court, Sgeti, SA2 8JDYYYYY
Llyfrgell Sgeti, Heol Vivian, Sgeti, SA2 9BZY YYY
Swyddfa Bost Sgeti (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, CK's, Rhodfa Parc Sgeti, Sgeti SA2 8JJY    
      
Townhill     
Swyddfa Bost Graiglwyd (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 132 Heol Townhill, Townhill, SA2 0UUY    
Swyddfa Dai Ranbarthol Townhill a Mayhill, Rhodfa Powys, Towhill, SA1 6PHY YYY
Llyfrgell Townhill, Rhodfa Powys, Townhill, SA1 6PHY YYY
Swyddfa Bost Townhill (dolen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, 82 Heol Penygraig, SA1 6JZY    
      
Waunarlwydd     
CK's Supermarket (dorlen i'r map)Yn agor mewn ffenest newydd, Heol Abertawe, SA5 4TQY    

Gwneud cais am fwy o finiau a sachau ailgylchu

Os nad ydych yn gallu casglu sachau a biniau o un o'n cyflenwyr lleol, gallwch ofyn iddynt gael eu cludo i'ch cartref.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM