Toglo gwelededd dewislen symudol

Casgliadau ymyl y ffordd

Gwybodaeth am yr hyn y gellir ei gasglu oddi ar ymyl y ffordd, casgliadau â chymorth a chasgliadau bin a gollwyd.

Mae ein casgliadau ymyl y ffordd yn cynnwys papur, cardbord, gwydr, caniau, plastig, gwastraff bwyd, a gwastraff gardd yn ogystal â sbwriel cartref.

Casgliad a gollwyd

Deunydd ailgylchu neu wastraff sydd heb ei gasglu.

Casglu sachau gwyrdd

Gallwch ddefnyddio sachau gwyrdd ar gyfer caniau, gwydr, papur, a cardbord. Byddwn yn eu casglu yn ystod eich wythnos werdd.

Casglu sachau pinc

Gallwch ddefnyddio sachau pinc ar gyfer plastigion. Rydym yn eu casglu yn ystod eich wythnos binc.

Casglu gwastraff bwyd

Defnyddiwch eich bin gwyrdd ar gyfer eich casgliad gwastraff bwyd wythnosol.

Casgliad gwastraff gardd

Defnyddiwch y bagiau gwyn ailddefnyddiadwy ar gyfer eich gwastraff gardd. Byddwn yn ei gasglu ar eich wythnos werdd.

Casglu sachau du

Mae sachau du ar gyfer gwastraff cartref na ellir ei ailgylchu yn unig.

Casglu â chymorth

Os ydych yn cael problemau yn cario'ch ailgylchu a'ch sbwriel i ymyl y ffordd, gallwch wneud cais am gasgliad â chymorth.

Casglu deunydd ailgylchu a gwastraff mewn tywydd gwyntog

Er mwyn helpu i atal sbwriel a chadw eich cymuned yn daclus, dilynwch yr awgrymiadau ailgylchu hyn pan fydd y tywydd yn gwaethygu.

Chwilio am gasgliadau ailgylchu a sbwriel

Defnyddiwch y cyfleuster chwilio hwn i gael gwybod pryd bydd eich holl gasgliadau ailgylchu a sbwriel.

Casgliadau ailgylchu a sbwriel dros y gwyliau

Ni fydd unrhyw newidiadau i gasgliadau sbwriel ac ailgylchu ar wyliau banc eleni (tan y Nadolig). Gwneir yr holl gasgliadau ar y dyddiau arferol.

Casgliadau ailgylchu i fflatiau

Mae'r holl wasanaethau ailgylchu wrth ymyl y ffordd ar gael i'r holl breswylwyr mewn fflatiau ar draws Abertawe.
Close Dewis iaith