Toglo gwelededd dewislen symudol

Llenwch wiriad treth ar gyfer trwydded tacsi neu hurio preifat

O 4 Ebrill 2022 mae'r rheolau'n newid os ydych chi'n gwneud cais am drwydded ar gyfer y canlynol gyrrwr tacsi, gyrrwr hurio preifat, gweithredwr cerbyd hurio preifat.

Os ydych chi'n unigolyn, yn gwmni neu'n unrhyw fath o bartneriaeth mae'n rhaid i chi gwblhau gwiriad treth os ydych chi'n gwneud y canlynol:

  • adnewyddu trwydded
  • gwneud cais am yr un math o drwydded a oedd gennych yn flaenorol, a oedd wedi dod i ben llai na blwyddyn yn ôl
  • gwneud cais am yr un math o drwydded sydd gennych eisoes gydag awdurdod trwyddedu arall

Dilynwch y ddolen isod i lenwi a darparu'r côd rhannu treth ofynnol.

Llenwch wiriad treth ar gyfer trwydded tacsi, hurio preifat neu fetel sgrap - GOV.UK (www.gov.uk)

Os nad yw ymgeiswyr yn gallu gwneud eu gwiriad treth ar-lein, dylent gysylltu â llinell gymorth ymholiadau cyffredinol CThEM :

Close Dewis iaith