Chwilio'r wefan
English

Mae gwasanaethau Cyngor Abertawe sy'n cael eu hatal o 18 Mawrth i helpu'r gymuned frwydro yn erbyn coronafeirws yn cynnwys: amgueddfeydd, orielau cyfleusterau chwaraeon a hamdden awyr agored, theatrau, llyfrgelloedd, canolfannau cymunedol. Manylion: www.abertawe.gov.uk/CyngorarCoronafeirws. Diolch am eich cefnogaeth.

 

Mae holl wasanaethau llogi cyfarpar Symudedd Abertawe wedi'u hatal ac mae'r siop yng nghanol y ddinas wedi'i chau nes clywir yn wahanol.

Disabled parking badge

Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe

Rydym yn darparu sgwteri pweredig, cadeiriau olwyn a chadeiriau olwyn gwthio i helpu pobl â thrafferthion symudedd (drwy anabledd parhaol neu dros dro, salwch, damwain neu oed) i siopa neu ymweld â chyfleusterau eraill yng nghanol dinas Abertawe.

Mobility Hire logo Welsh

Mae'r sgwteri sydd ar gael yn amrywio o ran terfynau pwysau:

 • Hyd at 16 stôn
 • 16 - 24 stôn
 • 24 - 35 stôn

Llogi cerbyd symudedd

Oriau agor

Dydd Llun - dydd Sadwrn, 9.00am - 5.00pm.

Sylwer bod rhaid dychwelyd yr holl gyfarpar erbyn 4.30pm fan bellaf (ac erbyn 3.30pm ar ddydd Sul).

Ffioedd a thaliadau 

 • Ffioedd ymaelodi: £12.60 y flwyddyn.
  I gofrestru fel aelod bydd angen i chi gwblhau ffurflen gofrestru syml yn swyddfa Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe. Bydd rhaid i chi hefyd ddarparu dau brawf adnabod sy'n dangos eich enw a'ch cyfeiriad.
   
 • Ffi ymwelydd untro: £6.30
  Bydd gofyn i dwristiaid ac ymwelwyr dydd ddarparu dau brawf adnabod.
   
 • Ffïoedd llogi cyfarpar: £2.60 am sesiwn hanner diwrnod (9.00am - 12.45pm neu 12.45pm - 5.00pm) a £4.20 am sesiwn diwrnod llawn.

Cyfleusterau parcio

Mae nifer cyfyngedig o leoedd parcio ceir ar gael i gwsmeriaid ar Stryd yr Ardd y tu ôl i'r swyddfa llogi cyfarpar symudedd (codir tâl bach). Rhoddir trwyddedau gan staff a rhaid eu dangos ar gerbydau ar bob adeg.
Y cyntaf i'r felin gaiff le yn y maes parcio, fodd bynnag, mae maes parcio aml-lawr y Cwadrant drws nesaf os bydd y maes parcio'n llawn.

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yng ngorsaf fysus newydd Abertawe, mewn man canolog er mwyn rhoi mynediad hawdd i'r siopau a'r cyfleusterau yng nghanol y ddinas.
Gall cerbydau gyrraedd y maes parcio drwy Stryd yr Ardd (dilynwch yr arwyddbyst).

PDF Document Map Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe yng Ngorsaf Fysus Abertawe (PDF, 61KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Llinell derfyn cerbydau symudedd

PDF Document Map llinell derfyn Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe (PDF, 70KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cymhorthion symudedd eraill

Rydym yn gwerthu amrywiaeth o gymhorthion symudedd yn ein siop. Os nad yw'r hyn y mae ei angen arnoch gyda ni, gallwn ei archebu i chi.
Word Document Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe - eitemau ar gael i’w prynu yn y siop (Word, 12KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Gadewch eich bagiau a'ch nwyddau mewn lle diogel wrth i chi siopa

Mae gennym 16 o loceri diogel yn y siop fel nad oes rhaid i chi gludo'ch bagiau neu eich nwyddau o amgylch canol y ddinas.

Cerbydau symudedd ar gael i'w llogi

Cymerwch gipolwg ar y cyfarpar sydd gennym mewn stoc.

Llogi cerbyd symudedd

I osgoi cael eich siomi, gallwch logi cerbyd symudedd gennym ymlaen llaw.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM