Toglo gwelededd dewislen symudol

Maethu

Os hoffech wybod mwy am faethu yn Abertawe, siaradwch â ni - ni yw Maethu Cymru Abertawe.

Boy skateboarding with foster parent

Foster Wales Swansea logo
Maethu Cymru Abertawe yw'r enw newydd am Faethu Abertawe. Byddwch yn cael yr un hyfforddiant a chefnogaeth wych gennym ni, a gallwch gael rhagor o wybodaeth am faethu ar ein gwefan: abertawe.maethucymru.llyw.cymru (Yn agor ffenestr newydd)

Gallwch hefyd ein ffonio ni'n uniongyrchol ar 0300 555 0111 neu e-bostio maethucymru.abertawe@abertawe.gov.uk

 

Ydych chi'n ystyried maethu? 

Stondinau gwybodaeth

Dewch i siarad ag aelod o Dîm Maethu Cymru Abertawe i ddarganfod beth mae maethu yn ei olygu.

  • Dydd Llun 13 Mai - Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, 11.00am - 1.00pm
  • Dydd Mwrth 21 Mai - Cwadrant Abertawe

Digwyddiad wyneb yn wyneb

  • Nos Fercher 15 Mai, 6.00-8.00pm - ystafell gymunedol Archfarchnad Tesco, y Llansamlet

Yn ystod y digwyddiad gwybodaeth rhithwir, gallwch ddysgu mwy am faethu, yr hyn sy'n rhan o'r broses, a siarad â gofalwyr maeth ac aelodau Tîm Maethu Cymru Abertawe. Yn fwy nag erioed, mae angen teuluoedd maethu newydd arnom sydd ag ystafelloedd gwely sbâr a'r hyn y mae ei angen i newid bywydau plant a phobl ifanc lleol.

I gadw lle ar gyfer y digwyddiad, e-bostiwch fosterwales.swansea@swansea.gov.uk gan ddarparu enw cyswllt a chyfeiriad e-bost. Neu, ffoniwch 01792 636103 a darparwch yr wybodaeth hon. 

Yna, byddwn yn anfon dolen atoch ar gyfer ein digwyddiad gwybodaeth rhithwir.

Gofalu am blentyn rydych eisoes yn ei adnabod (kinship care)

Gwybodaeth am ofal maeth teuluoedd a ffrindiau, gorchmynion gwarcheidwaeth arbennig, a maethu preifat.

Tâl am faethu

Ydw i'n cael fy nhalu i faethu? Dyma'r cwestiwn y mae'r rhan fwyaf o bobl yn ofni'i ofyn neu'n rhagdybio bod gofalwyr maeth yn ei wneud yn wirfoddol.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 12 Mai 2024