Chwilio'r wefan
English
Oak tree

ParkLives

Mae ParkLives yn ôl!

Parklives logo

­­­­­Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. O ioga a cherdded Nordig i fynyddfyrddio a chylchedu, mae amrywiaeth eang o sesiynau ParkLives sy'n addas i bawb, ni waeth beth yw eu hoedran neu eu gallu. Mae'r gweithgareddau, sydd wedi'u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi'u hyfforddi a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod.

Twitter
@Chwaraeon_DSA

facebook
SportAndHealthSwansea

E-bost: Park.Lives@abertawe.gov.uk

 

Mae menter Park LivesYn agor mewn ffenest newydd yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM