Chwilio'r wefan
English
oak tree

ParkLives

Mae ParkLives yn ôl!

Parklives logo

­­­­­Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol. O ioga a cherdded Nordig i fynyddfyrddio a chylchedu, mae amrywiaeth eang o sesiynau ParkLives sy'n addas i bawb, ni waeth beth yw eu hoedran neu eu gallu. Mae'r gweithgareddau, sydd wedi'u hamserlenni, fel arfer yn para awr a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar sydd wedi'u hyfforddi a gwirfoddolwyr o'r gymuned leol.

 

Sesiynau ParkLives ar hyn o bryd

Teithiau cerdded iach - Parc Coed Bach, Pontarddulais

Bob dydd Mawrth, 10.00am - 11.00am
Cadwch le ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth/parklives-health-walk/e-gjqmob

Zumba Rhithwir - ar-lein

Bob dydd Mawrth, 12.30pm - 1.30pm
Cadwch le ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth/parklives-virtual-zumba/e-dvzydd

Beicio gyda Chydymaith, Clwb Rygbi Dynfant

Bob dydd Mercher, 10.00am - 12.00pm
E-bostiwch bikeabilitywales@ymail.com i gadw lle
Rhagor o wybodaeth: www.bikeabilitywales.org.uk/companion-rides-2/

Cylchedu Rhithwir - ar-lein

Bob dydd Iau, 12.30pm - 1.30pm
Cadwch le ar-lein: https://www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth/parklives-virtual-circuits/e-qxkgzx

Sesiynau dros dro i blant 10 oed ac yn iau

Mae'r rhain yn dibynnu ar y tywydd, felly fe'u trefnir ar fyr rybudd yn aml. Pan caiff sesiynau dros dro eu trefnu, byddwn yn eu hysbysebu ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol a gallwch gadw lle yn y ddolen ticketsource isod.

Cymerwch gip ar y rhestr lawn o weithgareddau ac archebwch le drwy ticketsource: www.ticketsource.co.uk/swanseasportandhealth

Book now

Am fwy o wybodaeth, e-bostiwch: Park.Lives@abertawe.gov.uk

 

Y newyddion diweddaraf

Cadwch lygad ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol i gael rhagor o wybodaeth am sesiynau a digwyddiadau sydd ar ddod.

Twitter
@Chwaraeon_DSA

facebook
SportAndHealthSwansea

 

Mae menter ParkLives yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM