Toglo gwelededd dewislen symudol

Chwaraeon ac iechyd

Helpu i greu dinas iachach a mwy actif.

ParkLives

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau difyr mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau mannau gwyrdd yn eu cymunedau lleol.

Us Girls a GemauStryd

Gwersylloedd a sesiynau Us Girls arobryn i ferched rhwng 8 a 14 oed.

Pobl Ifanc Actif

Hoffai Tîm Pobl Ifanc Actif Abertawe weld pob plentyn yn 'gwirioni ar chwaraeon' am oes

Cynllun Hamdden Actif i bobl dros 60 oed

Gweithgarwch corfforol a chwaraeon i bobl dros 60 oed yn Abertawe.

Canolfannau Abertawe

Mae gan Abertawe nifer o ganolfannau hamdden a chwaraeon ar draws y ddinas. Mae ein holl ganolfannau hamdden a chwaraeon mawr yn cael eu rheoli gan ein partner Freedom Leisure sy'n cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau, cyfleusterau ac opsiynau aelodaeth.

Cynllun Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff Cymru

Mae'r Cynllun Cyfeirio Ymarfer Corff Cenedlaethol (NERS) yn caniatáu i weithwyr iechyd proffesiynol gyfeirio cleifion ag amrywiaeth o gyflyrau meddygol i raglen tymor byr o weithgareddau corfforol dan oruchwyliaeth mewn lleoliad lleol.

Gwirfoddoli a hyfforddi

Ffordd wych o gymryd rhan mewn chwaraeon a rhoi rhywbeth yn ôl i'r gymuned leol

Chwaraeon i'r Anabl

Mae llwyth o gyfleoedd i bobl ag anabledd gymryd rhan mewn chwaraeon yn Abertawe.

Cyrsiau achub bywyd

Mae'r tîm Diogelwch Dwr yn cynnal nifer o gyrsiau Cymhwyster Achub Bywyd y Pwll Cenedlaethol (NPLQ) 8fed Rhifyn Cymdeithas Frenhinol Achub Bywyd i roi'r gofyniad sylfaenol i ymgeiswyr sy'n gwneud cais am swyddi fel achubwyr bywyd pwll/swyddogion hamdden.

Cerdded

Mae digon o ddewis i gerddwyr yn Abertawe a phenrhyn Gŵyr. Mae popeth ar gael yno, o bromenadau gwastad a pharcdir ar gyfer tro hamddenol i deithiau cerdded mwy heriol dros draethau, gweundir a thrwy goedwigoedd hynafol.
Close Dewis iaith