Chwilio'r wefan
English

Amcangyfrifon poblogaeth blynyddol ardal fach

Mae amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer ardaloedd bach yn Abertawe'n cael eu cyhoeddi gan y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (SYC).

Mae'r data diweddaraf (ar gyfer canol 2018) ar gael ar gyfer Wardiau Etholiadol ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach yn Abertawe. Mae'r Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) yn unedau adrodd ystadegol a ddatblygwyd gan yr SYG a chanddynt isafswm poblogaeth o 1,000 (cyfartaledd presennol 1,620). Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (ACEHG) yn cael eu ffurfio o grwpiau o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is cyfagos ac mae ganddynt isafswm poblogaeth o 5,000 (7,800 ar gyfartaledd).

Mae crynodeb o amcangyfrifon y boblogaeth leol ar gyfer 2018 ar gael ar y dudalen hon. Caiff data lefel PDF Document ACEHI (PDF, 351KB)Yn agor mewn ffenest newydd, PDF Document ACEHG (PDF, 645KB)Yn agor mewn ffenest newydd a PDF Document Wardiau (PDF, 335KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar gyfer ardaloedd yn Abertawe eu dangos yn ôl grwpiau cyfnod bywyd ehangach: plant (0-15 oed), oedran gweithio (16-64 oed) a phobl hŷn (65+).  Mae ffeil ychwanegol yn darparu data'r Ward, ACEHI, ACEHG diweddaraf yn Abertawe yn ôl blwyddyn unigol er mwyn caniatáu mwy o Excel Document gyfrifiadau (Excel, 348KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Mae delweddau map ar y dudalen hon hefyd yn dangos lleoliad cyffredinol y 31 PDF Document ACEHI (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd a'r 36 o PDF Document wardiau (PDF, 2MB)Yn agor mewn ffenest newydd etholiadol yn Abertawe.

Mae newidiadau i amcangyfrifon poblogaeth SYG (cyfansymiau) dros y cyfnod o ddeng mlynedd, 2008 i 2018, hefyd ar gael ar y dudalen hon, eto yn ôl PDF Document ACEHI (PDF, 418KB)Yn agor mewn ffenest newydd, PDF Document ACEHG (PDF, 395KB)Yn agor mewn ffenest newydd a PDF Document Wardiau (PDF, 396KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn Abertawe. Mae amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer ardaloedd bach yn gyson â'r cyfansymiau poblogaeth a gyhoeddir gan yr awdurdod lleol ar gyfer pob blwyddyn, gan gynnwys y diwygiadau diweddaraf ar gyfer 2012-2016.

Mae gwybodaeth bellach am yr amcangyfrifon diweddaraf ar gyfer ACE a wardiau a'r fethodoleg a ddefnyddir i'w llunio ar gael ar wefan SYCYn agor mewn ffenest newydd. Yn 2011 nododd Awdurdod Ystadegau'r DU ystadegau lefel ACE yn 'Ystadegau Cenedlaethol'. Fodd bynnag, cyhoeddir amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer wardiau ar hyn o bryd fel ystadegau arbrofol.

Os oes gennych fwy o ymholiadau ynghylch amcangyfrifon poblogaeth ardaloedd bach yn Abertawe, cysylltwch â ni.


Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM