Chwilio'r wefan
English
Big group of people

Poblogaeth

Ystadegau am boblogaeth ac aelwydydd - amcangyfrifon poblogaeth swyddogol, tueddiadau diweddar, data ardaloedd bach, dwysedd, nodweddion poblogaeth, amcangyfrifon aelwydydd, rhagamcanion poblogaeth ac aelwydydd, Abertawe Proffil Demograffig.

Roedd amcangyfrif diweddaraf poblogaeth Dinas a Sir Abertawe yn 246,500 (amcangyfrif canol blwyddyn 2018, Swyddfa Ystadegau Gwladol/SYG).  Mae gan Abertawe'r ail boblogaeth uchaf o 22 awdurdod lleol Cymru sy'n cynrychioli bron 8% o boblogaeth Cymru gyfan (3,138,600).

Mae mwy o wybodaeth am ystadegau poblogaeth Abertawe ar gyfer 2018, gan gynnwys dadansoddiadau yn ôl oedran a rhyw, data ar gyfer awdurdodau lleol eraill, Cymru a'r DU, a'r tueddiadau mwyaf diweddar (2017-18) ar gael mewn PDF Document nodyn briffio* (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd ar y dudalen hon.  Mae Excel Document data Abertawe (Excel, 58KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar gyfer canol blwyddyn 2018 yn ôl oedran hefyd ar gael.

Rhwng 2017 a 2018, cafwyd cynnydd ym mhoblogaeth amcangyfrifedig Abertawe oddeutu 1,000 (+0.4%). Mae hyn yn cyd-fynd â'r cyfartaledd ar draws Cymru a'r gyfradd twf flynyddol (%) yw'r unfed ar ddeg uchaf o'r 22 o awdurdodau yng Nghymru.  Mae dadansoddiad o'r data ategol a gyhoeddwyd gyda'r amcangyfrifon yn awgrymu bod twf poblogaeth Abertawe yn ystod y flwyddyn hyd at fis Mehefin 2018 wedi digwydd yn bennaf oherwydd mewnfudo rhyngwladol (oddeutu +1,400), a gwrthbwysir yn rhannol gan newid naturiol negyddol (oddeutu 240 mwy o farwolaethau na genedigaethau yn ystod y flwyddyn) a mewnfudo (o fewn y DU) mewnol (-170 net).

Mae mwy o wybodaeth am y boblogaeth a'r ddemograffeg ar y tudalennau canlynol: 

Mae amrediad eang o ystadegau am nodweddion poblogaeth ac aelwydydd hefyd ar gael trwy ein tudalennau Cyfrifiad 2011.  Mewn rhai achosion, y Cyfrifiad yw'r ffynhonnell ddata fwyaf priodol (neu'r unig ffynhonnell ddata).

Mae'r dudalen hon hefyd yn cynnwys PDF Document Proffil Demograffig Abertawe (PDF, 892KB)Yn agor mewn ffenest newydd. Mae'r adroddiad cryno hwn yn darparu trosolwg ystadegol o'r ddinas a'r sir, gan gynnwys poblogaeth Abertawe yn ôl oedran, newid diweddar (a rhagamcanol) a chyfansoddiad aelwydydd; ynghyd â gwybodaeth gefndir am amrywiaeth o nodweddion poblogaeth, gan gynnwys ethnigrwydd, iaith Gymraeg, iechyd cyffredinol a gweithgarwch economaidd. Fe'i diweddarwyd ym mis Gorffennaf 2019.

Os oes gennych fwy o ymholiadau ynghylch ystadegau poblogaeth Abertawe, cysylltwch â ni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM