Chwilio'r wefan
English
Spade

Rhandiroedd

Mae gennym 16 safle rhandir: mae 5 ohonynt yn cael eu rheoli gennym ni a 11 gan gymdeithasau rhandir. Yn ogystal, mae 1 safle ar dir preifat sydd hefyd yn cael ei reoli'n breifat.

Singleton Allotments

Safloedd y cyngor

Mae'r safleoedd canlynol yn cael eu rheoli gennym ni:

  • Rhandiroedd Teras Seaview, Mount Pleasant
  • Rhandiroedd y Grange, West Cross    
  • Rhandiroedd Norton Isaf, y Mwmbwls  
  • Rhandiroedd Erw'r Castell, y Mwmbwls   
  • Rhandiroedd Maes Erw, y Mwmbwls   

Y ffi rentu bresennol ar gyfer llain gyfan ar safle a reolir gan y cyngor yw £25 y flwyddyn.

Rhoddir consesiwn 25% i'r ffi rentu os ystyrir rhywun yn 'ddi-gyflog', h.y. myfyriwr amser llawn, yn berson sy'n ddi-waith ac yn cael budd-daliadau, neu'n berson sy'n cael pensiwn.

Hefyd, mae'n rhaid i bob deiliad llain dalu ffi reoli £25. Ni chynigir consesiynau ar y ffi reoli.

Os ydych yn gwybod am broblem ar randir a reolir gan y cyngor sy'n dod i'r amlwg gyda'r hwyr neu ar benwythnos, ffoniwch (01792) 636000. Gallwn fynd i'r afael ag argyfyngau megis dŵr yn gollwng neu goed peryglus.

Sut i gael rhandir 

Apply online welsh button
Cofrestru ar gyfer Rhandir
Os hoffech gael llain ar un o'r safleoedd uchod, cwblhewch y ffurflen ar-lein a chaiff eich manylion cyswllt eu hychwanegu at ein rhestr aros. Byddwn yn cysylltu â chi pan fydd eich enw'n cyrraedd brig y rhestr a bydd llain ar gael ar y safle o'ch dewis.

Lleoliadau

Caiff rhandiroedd a reolir gan y cyngor eu nodi'n goch ar y map. Caiff rhandiroedd a reolir gan gymdeithasau eu nodi'n las (gweler isod am fanylion).

Safleoedd cymdeithasau rhandiroedd 

Mae ffïoedd rhentu ar safleoedd a reolir gan gymdeithasau rhandiroedd yn cael eu gosod gan aelodau'r gymdeithas a gallant amrywio o safle i safle. Mae gan safleoedd a reolir gan gymdeithasau rhandir eu rhestrau aros eu hunain.   Os hoffech gael llain ar un o'r safleoedd hyn, cysylltwch â'r ysgrifennydd.

Rhandiroedd Heol y Castell

Ysgrifennydd - Geoffrey Cottle
Rheolir Rhandiroedd Heol y Castell yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 366903
Manylion llawn Rhandiroedd Heol y Castell

Rhandiroedd Cwmgelli

Ysgrifennydd - Linda Ryan
Rheolir Rhandiroedd Cwmgelli yn Nhreboeth gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 641593
Manylion llawn Rhandiroedd Cwmgelli

Rhandiroedd Eastside

Ysgrifennydd - Rod Rodrigues
Rheolir Rhandiroedd Eastside yn St Thomas gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07963 427798
Manylion llawn Rhandiroedd Eastside

Rhandiroedd Stryd Einon

Ysgrifennydd - Peter James
Rheolir Rhandiroedd Stryd Einon yng Ngorseinon gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 523893
Manylion llawn Rhandiroedd Stryd Einon

Rhandiroedd Fairfield

Ysgrifennydd – Julie Davies
Rheolir Rhandiroedd Fairfield ym Mayhill gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07825 664824
Manylion llawn Rhandiroedd Fairfield

Rhandiroedd Frederick Place

Ysgrifennydd – Vicky O'Connor
Rheolir Rhandiroedd Frederick Place yn Llansamlet gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07812 132197
Manylion llawn Rhandiroedd Frederick Place

Rhandiroedd Tregŵyr

Ysgrifennydd - Penny Simons
Mae Rhandiroedd Tregŵyr yn eiddo preifat ac yn cael eu rheoli'n breifat.
Manylion llawn Rhandiroedd Tregŵyr

Rhandiroedd Heol y Gors

Ysgrifennydd - Andre John
Rheolir Rhandiroedd Heol y Gors yn y Cocyd gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 07766 027753
Manylion llawn Rhandiroedd Heol y Gors

Rhandiroedd Lôn Mafon

Ysgrifennydd - Wendy Owen
Rheolir Rhandiroedd Lôn Mafon yn Sgeti gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 950131
Manylion llawn Rhandiroedd Lôn Mafon

Rhandiroedd Lôn Plunch

Sid Wilkes
Rheolir Rhandiroedd Lôn Plunch yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 366356
Manylion llawn Rhandiroedd Lôn Plunch

Rhandiroedd Singleton

Ysgrifennydd - David Harry
Rheolir Rhandiroedd Singleton yn Sgeti gan gymdeithas randiroedd.
Manylion llawn Rhandiroedd Singleton

Rhandiroedd Norton Uchaf

Ysgrifennydd - Julia Johnson
Rheolir Rhandiroedd Norton Uchaf yn y Mwmbwls gan gymdeithas randiroedd.
Ffôn: 01792 424310
Manylion llawn Rhandiroedd Norton Uchaf

Wedi'i bweru gan GOSS iCM