Toglo gwelededd dewislen symudol

Seremonïau dramor

Mae'r rheolau ynghylch priodasau mewn gwledydd eraill yn gymhleth ac maent yn amrywio o'r naill wlad i'r llall.

Rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'r awdurdodau yn y wlad lle rydych yn bwriadu priodi er mwyn sicrhau eich bod yn bodloni'r holl ofynion sydd mewn grym ar gyfer priodas gyfreithlon. You can find contact details of foreign embassies, high commissions and consulates in the UK on the GOV.UK website (Yn agor ffenestr newydd).

Efallai y bydd angen i chi gwblhau gweithdrefnau yn eich swyddfa gofrestru leol.

Am fwy o wybodaeth, ebost cofrestryddion@abertawe.gov.uk.