Toglo gwelededd dewislen symudol

Rhybydd sgam - cynllun cymorth

Mae pobl yn derbyn negeseuon testun digymell sy'n ymddangos fel pe baent yn dod oddi wrth cyngor, Llywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU yn gofyn am fanylion banc pobl fel y gellir talu grant iddynt. Sgam ydyw, felly anwybyddwch e'.

Rydym yn rhybuddio pobl i beidio â chael eu twyllo gan sgamiau am Gynllun Cymorth Tanwydd £200 newydd Cymru a chynllun cymorth ynni £400 Llywodraeth y DU.

Gallwch wneud cais am Gynllun Cymorth Tanwydd y cyngor yma: . Ni fyddwn yn cysylltu â chi drwy neges destun yn gofyn am eich manylion banc.

Mae cynllun cymorth ynni £400 Llywodraeth y DU yn cael ei dalu'n awtomatig drwy gwmnïau ynni yn syth i gyfrifon banc pobl. Ni fyddant yn cysylltu â chi i ofyn am eich manylion banc.