Toglo gwelededd dewislen symudol

Tacsis

Mae angen trwydded ar bob gyrrwr a cherbyd hacni a hurio preifat sy'n gweithredu yn Abertawe.

Llenwch wiriad treth ar gyfer trwydded tacsi neu hurio preifat Llenwch wiriad treth ar gyfer trwydded tacsi neu hurio preifat

Mae angen trwydded ar unrhyw gerbyd i'w hurio â gyrrwr ac sy'n cael ei ddefnyddio i gludo teithwyr am ffi neu wobrau.

Os hoffech drwydded am gerbyd ar gyfer cludiant ysgol, teithio i'r maes awyr neu hurio'n unig, bydd angen i chi gysylltu â ni. Gallwch ffonio (01792) 635600 neu fynd i'r Ganolfan Ddinesig. Argymhellwn eich bod yn gwneud apwyntiad cyn ymweld.

I gael mwy o wybodaeth am drwyddedu tacsis, ffoniwch yr Adran Drwyddedu ar (01792) 635600 neu e-bostiwch trwyddedutacsis@abertawe.gov.uk

Newyddion ar gyfer y Fasnach Dacsi

Mynnwch yr wybodaeth ddiweddaraf gan yr is-adran Trwyddedu Tacsis.

Hyfforddiant diogelu ar gyfer gyrwyr cerbydau hacni a hurio preifat a cynorthwywyr teithwyr

Mae Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth wedi cyhoeddi arweiniad i awdurdodau lleol ddiweddaru amodau a safonau Trwyddedu Tacsis. Esbonnir y newidiadau yma a byddant yn cael eu diweddaru o bryd i'w gilydd. Defnyddiwch y dolenni isod i weld y newidiadau pan fydd gwybodaeth ar gael.

 

Tax Conditionality affecting the Hackney Carriage and Private Hire Trade

Welsh Government Guidance for local authorities to ensure operators and vehicle drivers meet licensing requirements

DfT Statutory Taxi and Private Hire Vehicle Standards

 

Llenwch wiriad treth ar gyfer trwydded tacsi neu hurio preifat

O 4 Ebrill 2022 mae'r rheolau'n newid os ydych chi'n gwneud cais am drwydded ar gyfer y canlynol gyrrwr tacsi, gyrrwr hurio preifat, gweithredwr cerbyd hurio preifat.
Close Dewis iaith