Toglo gwelededd dewislen symudol

Tai wedi'u haddasu

Mae cymorth ar gael er mwyn addasu eich llety presennol, neu i ddod o hyd i lety addas newydd os ydych chi'n hŷn neu os oes gennych anabledd.

Grantiau a benthyciadau ar gyfer gwneud addasiadau i'r cartref

Gallwn helpu pobl oedrannus ac anabl i addasu eu cartrefi i weddu'n well i'w hanghenion.

ADAPT

Mae ADAPT yn cynorthwyo pobl anabl i ddod o hyd i lety sydd wedi'i addasu'n briodol.
Close Dewis iaith