Toglo gwelededd dewislen symudol

Tenantiaid y cyngor yn symud allan o Abertawe

Os ydych chi am symud i dai cyngor y tu allan i Abertawe, gall ein tîm opsiynau tai roi cyngor i chi ar sut i wneud cais i gynghorau eraill.

Fodd bynnag, ni chewch eich derbyn oni bai fod meini prawf penodol yn cael eu bodloni fel cysylltiad â'r ardal rydych chi'n gwneud cais iddi.

Gallwch hefyd ddefnyddio HomeSwapper i gyfnewid eich cartref â thenant arall y cyngor/cymdeithas tai arall mewn ardal arall.

Close Dewis iaith