Toglo gwelededd dewislen symudol

Trosi partneriaeth Sifil yn Briodas

Os ydych wedi bod drwy seremoni partneriaeth sifil gyfreithiol yng Nghymru neu Loegr, gallwch drosi hon bellach yn briodas.

Gellir cwblhau'r weithdrefn weinyddol safonol i drosi'ch partneriaeth sifil yn briodas mewn unrhyw Swyddfa Gofrestru yng Nghymru a Lloegr. Nid oes rhaid iddi fod yn yr un ardal lle ffurfiwyd eich partneriaeth sifil yn wreiddiol.

Bydd yn ofynnol i chi wneud eich apwyntiad i'w throsi a bydd angen i chi ddod â phrawf adnabod gyda phrawf o'ch cyfeiriad a'ch tystysgrif partneriaeth sifil. Byddwn yn rhoi cyngor i chi o ran yr union ddogfennau y bydd eu hangen pan wnewch yr apwyntiad.

Mae'n rhaid bod y ddau bartner yno pan gaiff ei throsi, ond nid oes angen tystion.

Codir ffi statudol £45 i'w throsi yn ogystal â £4.00 am y dystysgrif priodas.

Os ydych am gael seremoni anstatudol i ddathlu trosi'ch partneriaeth sifil neu os ydych am lofnodi'r datganiad trosi mewn lleoliad cymeradwy neu mewn adeilad crefyddol a gymeradwyir ar gyfer priodasau o'r un rhyw, bydd ffïoedd a phrosesau ychwanegol yn berthnasol.

Ebost cofrestryddion@abertawe.gov.uk am fwy o wybodaeth neu i wneud apwyntiad.

Close Dewis iaith