Toglo gwelededd dewislen symudol

Trwyddedu lleoliad ar gyfer seremonïau

Er mwyn cynnal priodas sifil neu bartneriaeth sifil mewn lleoliad yng Nghymru neu Lloegr, mae'n rhaid i'r fangre gael ei chymeradwyo gan yr awdurdod lleol. Mae angen caniatâd ar wahân os ydych am gynnal partneriaeth sifil mewn mangre grefyddol.

Rhaid bod y cais wedi'i wneud gan berchennog neu un o ymddiriedolwyr y fangre.

For marriage and civil ceremonies in non religious premises the premises must:

  • fod yn lleoliad priodol ac urddasol ar gyfer y gweithredoedd
  • bod ar gael i'r cyhoedd yn rheolaidd ar gyfer gweinyddu priodasau neu greu partneriaethau sifil
  • bodloni'r rhagofalon tân a darpariaethau iechyd a diogelwch eraill
  • ni ddylai fod o natur grefyddol
  • mae'n rhaid bod modd adnabod yr ystafell neu ystafelloedd lle bydd seremonïau'n cael eu cynnal trwy ddisgrifiad fel rhan amlwg o'r fangre
  • bod yn adeilad parhaol sefydlog sy'n cynnwys o leiaf un ystafell neu unrhyw gwch neu fad arall sydd wedi'i angori'n barhaol.

Ni fydd lleoliadau megis yn yr awyr agored, pabell, pabell fawr neu adeilad dros dro arall, y rhan fwyaf o fathau o gludiant, tai preifat, swyddfeydd cofrestru na mannau cwrdd crefyddol yn gymwys.

For civil partnerships in religious premises the premises must:

  • gael ei defnyddio'n unig neu'n bennaf at ddibenion crefyddol neu wedi cael ei defnyddio felly a heb gael ei defnyddio ers hynny yn unig neu'n bennaf at ddibenion eraill.
  • bod yn eglwys neu'n gapel yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys Lloegr, lle cwrdd ar gyfer addoli crefyddol fel y'i cynhelir gan y Cofrestrydd Cyffredinol, lle cwrdd ar gyfer aelodau Cymdeithas y Cyfeillion neu synagog Iddewig.
  • bod ar gael i'r cyhoedd i'w defnyddio yn rheolaidd fel mangre ar gyfer cofrestru partneriaethau sifil.

How to apply

Please contact us by email to registrars@swansea.gov.uk if you need an application form to licence your premises.

You must fill in the application form in full.  You will need to pay the application fee when you submit your form.  

Hysbysiad cyhoeddus

Mae'n rhaid rhoi hysbysiad cyhoeddus o'r cais gyda chyfnod o dair wythnos ar gyfer gwrthwynebiadau. Bydd y cyngor yn hysbysu hyn i chi drwy osod hysbyseb ar y wefan. Gallwn hefyd benderfynu ei gyhoeddi mewn ffyrdd eraill os ydym yn ystyried bod angen gwneud hynny.

You will need to fill in the applicant and premises details on the advert template included with the application form. This will be used to create the advert.

Tacit consent

We have a target period of 7 days for this notice. We aim to acknowledge your application and to begin processing it within this period. If you have not heard from us by the end of this period you will be able to act as though your application is granted.

Please note that this target period only begins when we receive a complete application including any supporting documents and payments.

 

If you have any problems with your application or would like more information then please email registrars@swansea.gov.uk

All premises that are currently approved are listed on our Ceremonies at approved venues page.

Hysbysiad o gais i roi caniatâd seremonïau dinesig i eiddo

Mae'n rhaid rhoi hysbysiad cyhoeddus o'r cais gyda chyfnod o dair wythnos ar gyfer gwrthwynebiadau. Bydd hysbysiadau'n cael eu harddangos ar y we-dudalen hon.
Close Dewis iaith