Toglo gwelededd dewislen symudol

Trysorau'r Tip - Siopa Ailddenfyddio

Atgyweirio, aildefnyddio, benthyg, prynu.

Sylwch nid oes angen archebu ymlaen llaw i ymweld â'r siop - dim ond os ewch ag eitemau i Ganolfan Ailgylchu Llansamlet cyn neu ar ôl ymweld y siop y mae angen archebu o flaen llaw. Archebwch ar-lein yma cyn ymweld os felly.

Tip Treasures logo.
Mae'r holl eitemau a werthir yn ein siop wedi'u dargyfeirio o'r llif gwastraff a defnyddir yr incwm a gaiff ei greu i ariannu a datblygu'r prosiect ymhellach. Trwy werthu'r eitemau hyn i'w hailddefnyddio rydym yn lleihau swm y gwastraff sy'n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi'n sylweddol, ac yn helpu i gefnogi cymunedau a phreswylwyr lleol sy'n elwa o werthu'r eitemau cost isel.

Os oes angen i chi gael gwared ar eitemau cartref sy'n rhy dda i'w tipio, cyflwynwch hwy i'r siop yn uniongyrchol neu ewch â hwy i unrhyw un o'n 5 canolfan ailgylchu gwastraff cartref.

Derbynnir taliadau arian parod a cherdyn.

Oriau agor

7 niwrnod yr wythnos, 9.30am - 4.30pm

Ar gau ar wyliau banc.

Mae'r eitemau sydd ar gael i'w gwerthu ac sy'n cael eu derbyn

Nwyddau trydanol

 • Setiau teledu sgrîn wastad 
 • Peiriannau chwarae cerddoriaeth 
 • Sugnwyr llwch 
 • Goleuadau 
 • Consolau gemau
 • Offer pŵer

Celfi

 • Byrddau a cadeiriau
 • Soffas a chadeiriau esmwyth 
 • Silffoedd
 • Cabinetau, cistiau a chyfarpar storio arall

Dillad

 • Dillad dynion, menywod a phlant
 • Cotiau a siacedi
 • Esgidiau 
 • Bagiau llaw ac ategolion

Nwyddau cartref

 • Celf wal a drychau
 • Llestri ac addurniadau
 • Bric a brac

Arall

 • DVDs, CDs a gemau cyfrifiadur
 • Teganau plant
 • Recordiau finyl
 • Cyfarpar gardd
 • Cyfarpar ymarfer corff a chwaraeon
 • Beiciau
 • Offerynnau cerdd

...a llawer mwy!

Sut i ddod o hyd i ni

Rydym yn Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet


View Larger Map

Close Dewis iaith