Toglo gwelededd dewislen symudol

Canolfannau ailgylchu

Gwybodaeth am bopeth y mae angen i chi ei wybod am ein canolfannau ailgylchu, gan gynnwys yr hyn y gellir ei ailgychu, rheolau'r ganolfan, y cerbydau a ganiateir, hawlenni a lleoliadau.

Mae pob safle ar agor 8.30am - 5.00pm 7 niwrnod yr wythnos (ar gau o 1.00pm ar Noswyl Nadolig a thrwy'r dydd ar Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan).

Cynhelir gwiriadau cerdyn adnabod - byddwch yn barod i gyflwyno prawf eich bod yn breswylydd yn Abertawe pan ofynnir i chi wneud hynny

Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet Cadw slot yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet

Cyn taflu eitemau sydd wedi torri, meddyliwch - oes ffordd o'u hatgyweirio yn lle? Atgyweirio eitemau sydd wedi torri

Yr hyn y gellir ei ailgylchu ym mhob safle

Deunydd cartrefLlansamletClunGarngochPenlanTir John
Batris - carIeIeNaNaNa
Batris - cartrefIeIeIeIeIe
Bulbiau golau a tiwbiau fflworoleuolIeIeIeIeIe
Bwyd - bwyd y tu hwnt i'r dyddiad defnyddio o'r cwpwrdd/bwyd o rewgell sydd wedi torri i lawr yn ei becynnau gwreiddiol (ni dderbynnir tuniau neu wydr)IeNaNaNaNa
CaniauIeIeIeIeIe
CardbordIeIeIeIeIe
CarpediIeIeNaNaIe
Cartonau (Tetra Paks), cwpanau papur a tiwbiau PringlesIeIeIeIeIe
Cemegau cartrefIeIeIeIeIe
CeramegIeIeIeIeIe
CewynnauIeIeIeIeIe
Dillad / tecstilau (dim duvets, gobenyddion na chlustogau)IeIeIeIeIe
Dodrefn IeNaNaNaNa
Eitemau y gellir eu hailddefnyddio, gan gynnwys eitemau trydanol, nwyddau cartref a bric a bracIeIeIeIeIe
EsgidiauIeIeIeIeIe
Ffoil alwminiwmIeIeIeIeIe
Gwastraff bwydIeIeIeIeIe
Gwastraff garddIeIeIeIeIe
Gwydr ffenestri / gwydr plâtIeNaNaNaIe
Gwydr (poteli a jariau)IeIeIeIeIe
Matresi (sbring yn unig - mathau eraill yn wastraff cyffredinol)IeIeNaNaIe
Metel sgrapIeIeIeIeIe
Nwyddau trydanolIeIeIeIeIe
Oergelloedd / rhewgelloeddIeNaNaNaIe
Olew coginioIeIeIeIeIe
Olew peiriantIeIeIeIeIe
PaentIeIeIeIeIe
PapurIeIeIeIeIe
Peiriannau cartref mawr ee poptai, peiriannau golchi a sychu dillad / llestriIeIeNaNaIe
Plastig - mawr e.e. dodrefnIeIeIeIeIe
Plastig (sachau pinc)IeIeIeIeIe
PolystyrenIeIeIeIeIe
Poteli nwyIeIeIeIeIe
Pren - gwiriwch yr hyn na allwn ei ailgylchu cyn ymweld â'r ganolfanIeNaNaNaNa
Pren (arall e.e. MDF, lloriau laminedig, drysau gwag) - gwiriwch yr hyn na allwn ei ailgylchu cyn ymweld â'r ganolfanIeNaNaNaNa
PriddIeIeIeIeIe
RwbelIeIeIeIeIe
Sachau du a gwastraff cartref (na ellir ei ailgylchu)*IeIeNaNaNa
Setiau teledu a monitorauIeIeIeIeIe
Cyfyngiad taldra 2mNaNaIeIeIe

* Mae bagiau du ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu yn unig. Ni dderbynir unrhyw bagiau sy'n cynnwys eitemau ailgylchadwy ac caniateir dim ond didoli cyfyngedig ar y safle.

Byddwn yn adolygu'r rhestr o eitemau'n rheolaidd felly gwiriwch y dudalen hon am y diweddaraf yn rheolaidd.

Ailgylchu pren yng Nghanolfan Ailgylchu Llansamlet

NI dderbynir y mathau canlynol o bren y cânt eu hystyried fel gwastraff peryglus:

  • trawstiau rheilffordd
  • gwastraff pren o dociau, lloriau blociau, gychod, cerbydau neu ôl-gerbydau 
  • gwastraff pren wedi'i drin â chreosot

Yn hytrach dylid eu gwaredu mewn cyfleuster sy'n derbyn gwastraff peryglus.

Rheolau safle'r canolfannau ailgylchu

Gwybodaeth am bwy sy'n gallu defnyddio'r canolfannau ailgylchu a rheolau ar gyfer pryd rydych yn ymweld i sicrhau diogelwch pawb.

Pa fath o gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu?

Darganfod pa fath o gerbydau a ganiateir yn y canolfannau ailgylchu.

Trwyddedau fan ar gyfer defnyddio CAGC

Os ydych am ddefnyddio fan neu ôl-gerbyd i ddod â gwastraff o'ch cartref i ganolfan ailgylchu, mae angen hawlen arnoch.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Llansamlet

Clos Ferryboat, Parc Menter Abertawe, Llansamlet, Abertawe, SA6 8QN.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref y Clun

Heol Derwen Fawr, Sgeti, Abertawe, SA2 8DU.

Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref Pen-lan

Heol Gwyrosydd, Pen-lan, Abertawe, SA5 7BS.

Canolfan Ailgylchu Garngoch

Ffordd y Ffenics, Gorseinon, Abertawe, SA4 9WF.

Canolfan Ailgylchu Tir John

Heol Danygraig, St Thomas, Abertawe, SA1 8NS.

Lleoliadau ailgylchu eraill

Mae lleoedd eraill y gallwch ailgylchu'ch gwastraff yn Abertawe.
Close Dewis iaith