Chwilio'r wefan
English

Tueddiadau Poblogaeth Diweddar

Dadansoddiad o newid demograffig tymor hwy yn Abertawe gan ddefnyddio'r amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn.

Rhwng pob cyfrifiad dengmlwyddol, cyhoeddir amcangyfrifon poblogaeth sy'n seiliedig ar bwynt canol y flwyddyn flaenorol gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) bob mis Mehefin. Cyfrifir yr amcangyfrifon gan ddefnyddio'r cyfrifiad fel meincnod, a chyfuno cofrestriadau geni a marwolaeth blynyddol dilynol ag amcangyfrifon llifoedd ymfudo mewnol (yn y DU) a rhyngwladol.

Ers 2001, mae'r amcangyfrifon yn dangos cynnydd blynyddol ym mhoblogaeth Abertawe flwyddyn ar ôl blwyddyn.  Rhwng 2009 a 2019, mae poblogaeth Abertawe wedi cynyddu 11,400 neu 4.8% (o 235,600 i 247,000), sef cynnydd cyfartalog o oddeutu 1,100 o bobl (0.5%) y flwyddyn. Fodd bynnag, mae cyfradd twf y boblogaeth wedi arafu dros y blynyddoedd diwethaf.

Mae PDF Document nodyn briffio (PDF, 980KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar gael sy'n archwilio'r newid diweddar i'r boblogaeth yn Abertawe'n fwy manwl, sy'n canolbwyntio ar dueddiadau'r deng mlynedd diwethaf (2009 i 2019).

Mae mwy o wybodaeth am yr amcangyfrifon poblogaeth diweddaraf ar gael ar y dudalen Poblogaeth.

Mae gwybodaeth fanylach am boblogaeth a demograffeg ar gael ar y tudalennau gwe canlynol, gan gynnwys:

Os oes gennych fwy o ymholiadau ynghylch ystadegau poblogaeth a demograffeg yn Abertawe, cysylltwch â ni.


Nodyn cefndir:

Ym mis Medi 2012, cyhoeddodd y SYG yr amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn ar gyfer 2011 - y cyntaf i fod yn seiliedig ar amcangyfrifon poblogaeth y Cyfrifiad,  a drosglwyddwyd o 27 Mawrth 2011 (Cyfrifiad) i 30 Mehefin 2011.  Mae amcangyfrifon poblogaeth canol blwyddyn awdurdodau lleol ar gyfer blynyddoedd diweddar wedi eu cyhoeddi ers hynny gan y SYG o gwmpas pob mis Mehefin, gydag oediad o oddeutu blwyddyn ym mhob achos; er enghraifft, cyhoeddwyd yr amcangyfrifon poblogaeth ar gyfer canol 2012 (dyddiad cyfeirio: 30 Mehefin 2012) ym mis Mehefin 2013 ac yn y blaen.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM