Chwilio'r wefan
English
Road works

Tyllau yn y ffordd

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr (os yw'r tywydd yn caniatau).

Rydych wedi rhoi gwybod i ni bod tyllau yn y ffordd yn flaenoriaeth fawr i chi, felly bydd ein timau trwisio tyllau yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr wedi i chi roi gwybod amdano drwy ein ffurlen adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM