Chwilio'r wefan
English
Road works

Cynnal a chadw ffyrdd a llwybrau troed

Rydym yn cynnal archwiliadau rheolaidd o'r ffyrdd, llwybrau cerdded a llwybrau beicio a fabwysiadwyd gennym.

Mae hefyd gennym raglen flynyddol o waith wedi'i gynllunio, sy'n cynnwys ailwynebu ffyrdd a chynlluniau adfer palmentydd. Mae ein tîm PATCH yn helpu i dargedu ac atgyweirio ffyrdd yn Abertawe.

Gallwch adrodd am broblem am arwyneb ffyrdd, llwybrau cerdded neu lwybrau beicio. Mae'r problemau hyn fel arfer yn ymwneud â cherrig llorio sy'n anwastad neu sydd wedi torri, a thyllau yn y ffordd sy'n gallu achosi difrod i gerbydau. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn ystod misoedd y gaeaf pan fydd eira ac iâ'n torri wyneb y ffyrdd, gan greu tyllau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM