Toglo gwelededd dewislen symudol

Chwarae i blant Abertawe

Bob 3 blynedd, mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yng Nghymru asesu a oes digon o gyfleoedd chwarae ar gael i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc.

Mae Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae 2022 bellach wedi'i gwblhau. Mae'r Crynodeb Gweithredol yr ADCCh Crynodeb Gweithredol yn rhoi trosolwg o'r canfyddiadau allweddol. Mae'n tynnu sylw at yr hyn sy'n mynd yn dda, yr hyn y gellid ei ddatblygu ymhellach a'r camau gweithredu y bwriadwn eu cymryd i greu Abertawe fwy chwareus.

Mae dogfen lawn yr ADCCh ar gael ar gais; e-bostiwch leanna.cresci@abertawe.gov.uk am ragor o wybodaeth.

Close Dewis iaith