Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweithio mewn partneriaeth

Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Abertawe yn bartneriaeth o asiantaethau gwasanaethau cyhoeddus sy'n gweithio gyda'i gilydd i wella gwasanaethau lleol.

Abertawe fel Dinas Noddfa

Yn 2010, daeth Abertawe yn ail ddinas noddfa swyddogol y DU.

Gweithio mewn partneriaeth i helpu i drechu tlodi yn Abertawe

Ar hyn o bryd mae tri fforwm yn Abertawe sy'n helpu i fynd i'r afael â materion ynghylch tlodi yn yr ardal.

Adfywio Abertawe

Gweithio mewn partneriaeth i fwyafu buddion economaidd o brosiectau adfywio er mwyn gwella ffyniant yn yr ardal leol a'i phobl yw Adfywio Abertawe.
Close Dewis iaith