Toglo gwelededd dewislen symudol

Trais yn y cartref

Cam-drin yn y cartref yw pan fo unigolyn yn dioddef cam-drin corfforol, seicolegol, emosiynol, rhywiol neu ariannol gan bartner presennol, partner blaenorol neu aelod o'r teulu sy'n oedolyn.

Gall gynnwys trais gan fab, merch neu unrhyw un arall y mae ganddo berthynas agos neu berthynas waed â'r sawl sy'n dioddef/goroesi.

Gall dioddefwyr brofi cyfuniad o ymddygiad cas, er enghraifft:

  • Trais corfforol
  • Bygwth neu fychanu ar lafar
  • Cam-drin seicolegol ac emosiynol megis ynysu rhag rhai annwyl neu waradwyddo
  • Trais rhywiol
  • Rheolaeth ariannol megis cadw arian yn ôl

Gall dynion a menywod ddioddef cam-drin yn y cartref. Mae'n bwysig cofio nad eich bai chi ydyw; y sawl sy'n cam-drin sydd â'r broblem - nid chi.

Swgwrsfot #DydychChiDdimArEichPenEichHun

Os ydych yn poeni am eich sefyllfa eich hun neu rydych yn pryderu am rywun arall, mae gennym sgwrsfot sy'n helpu i'ch arwain at y cyngor cywir.

Sgwrsfot Dydych Chi Ddim Ar Eich Pen Eich Hun Sgwrsfot Dydych Chi Ddim Ar Eich Pen Eich Hun

 

Live Fear Free Helpline

Bawso

Y Samariaid

Childline

Sgwrsfot Dydych Chi Ddim Ar Eich Pen Eich Hun

Mae gennym sgwrsfot sy'n helpu i'ch arwain at y cyngor cywir, 24 awr y dydd.

Mind

Close Dewis iaith