Toglo gwelededd dewislen symudol

Enwebwch adeilad neu safle â chysylltiadau hanesyddol ehangach ar gyfer plac glas

Wrth baratoi eich cais, cyfeiriwch at y nodiadau arweiniol - bydd y rhain yn eich helpu chi i baratoi eich cais a darparwch gymaint o wybodaeth â phosib i banel ymgynghorol y plac glas er mwyn cynorthwyo â'ch cais. Mae'r nodiadau hyn hefyd yn darparu mwy o wybodaeth am gefndir y cynllun, a'r broses plac glas.

Close Dewis iaith