Chwilio'r wefan
English
Blue plaques

Placiau glas Abertawe

Mae gan Abertawe nifer o blaciau glas sy'n anrhydeddu ei dinasyddion pwysig ac arwyddocaol.

Mae hanes Abertawe'n llawn ffigurau unigryw, pwysig ac enwog, sy'n amrywio o'r celfyddydau i wyddoniaeth a chwaraeon. Erbyn hyn, mae nifer o blaciau glas wedi'u gosod wrth adeiladau â chysylltiad â'r bobl hynny. Mae'r fath ddyfais yn galluogi'r ddinas i'w hanrhydeddu a'u cyflawniadau a'u rhannu â'r byd. 

Ydych chi'n gwybod am berson neu adeilad/safle o ddiddordeb hanesyddol ehangach sy'n haeddu cael ei anrhydeddu â phlac glas? Enwebwch adelaid neu unigolyn ar gyfer plac glas

Enwebwch adelaid neu unigolyn ar gyfer plac glas

Ydych chi'n gwybod am berson neu adeilad/safle o ddiddordeb hanesyddol ehangach sy'n haeddu cael ei anrhydeddu â phlac glas?

Pete Ham

Pete Ham

I gofio am y cerddor roc, aelod o'r Iveys a Badfinger

Griffith John

Griffith John

I gofio am y Cenhadwr Cristnogol Arloesol

Emily Phipps

Emily Phipps

I gofio am Brifathrawes ysgol uwchradd i ferched, Ffeminydd ac ymgyrchydd ysbrydoledig.

Ann Julia Hatton

Ann o Abertawe (Ann Julia Hatton, Kemble gynt)

I gofio am y bardd a nofelydd lleol, a fu'n rheoli Baddondy Abertawe

Cwmdonkin Park Blue Plaque

Parc Cwmdoncyn

Gwnaed yn enwog gan gerdd Dylan Thomas 'The Hunchback in the Park'

Vernon Watkins

Vernon Watkins

I gofio am fardd dylanwadol

Edgar Evans

Edgar Evans

I gofio am aelod o alldaith Capten Robert Falcon Scott i Begwn y De.

William Robert Grove

William Grove

I gofio am y gwyddonwr, y barnwr a dyfeisydd y gell danwydd

Kingsley Amis

Kingsley Amis

I anrhydeddu'r nofelydd clodwiw

Lewis Weston Dillwyn

Lewis Weston Dillwyn

Er anrhydedd y gwneuthurwr porslen Prydeinig, y naturiaethwr a'r Aelod Seneddol.

St Helens

St Helens - Cae Clwb Rygbi Abertawe

Gwnaed yn enwog fel lleoliad llawer o achlysuron chwaraeon

Taffy Bowen

Edward George "Taffy" Bowen

Gwyddonydd, Arloeswr ym maes radar

Ace Sisters Plaque

Plac glas chwiorydd Ace

Wedi'i gynnig gan Archif Menywod Cymru

St Helen's - Swansea Cricket Club

San Helen - Cartref Clwb Criced Abertawe

Yn 2016, mae Maes San Helen yn gartref i Glwb Criced Abertawe ac yn un o leoliadau Clwb Criced Morgannwg

Saunders Lewis

Saunders Lewis

Dramodydd, beirniad llenyddol, sefydlydd Plaid Cymru

Wedi'i bweru gan GOSS iCM