Toglo gwelededd dewislen symudol

Adrodd am dwll yn y ffordd ar-lein

Rhowch wybod i ni am dwll yn y ffordd ar-lein a byddwn yn ceisio ei atgyweirio o fewn 48 awr wedi i chi adrodd amdano (os yw'r tywydd yn caniatáu).

Ni fyddwn yn rhoi sylw i ddiffygion ar ffyrdd preifat. Bydd amserau ymateb yn amrywio gan ddibynnu ar faint, dyfnder a lleoliad y difrod. Cymerwch gip ar ein cwestiynau cyffredin am dyllau yn y ffordd yma.

Wedi i ni dderbyn adroddiad am dwll yn y ffordd neu ddifrod arall, caiff ei ychwanegu at ein cynllun archwilio. Bydd amserau ymateb yn amrywio gan ddibynnu ar faint, dyfnder a lleoliad y difrod.