Toglo gwelededd dewislen symudol

Adroddiadau blynyddol y gwasanaethau parcio

Cewch gopïau o Adroddiadau Blynyddol y Gwasanaethau Parcio a dolenni i'r Datganiad o Gyfrifon ar gyfer incwm a gwariant blynyddol meysydd parcio.

Ar 1 Medi 2008, dynododd Llywodraeth Cynulliad Cymru Ddinas a Sir Abertawe'n Ardal Gorfodi Sifil ar gyfer Tramgwyddau Parcio ac Ardal Gorfodi Arbennig. Mae'r dogfennau hyn yn rhoi gwybod am berfformiad y gwasanaeth ers y dyddiad hwnnw. 

Mae manylion am incwm a gwariant meysydd parcio i'w gweld yn y Datganiad o Gyfrifon.

Close Dewis iaith