Chwilio'r wefan
English
T-shirt

Ailgylchu hen ddillad a thecstilau

Mae'r deunyddiau hyn yn werthfawr ac ni ddylent gael eu hanfon i safleoedd tirlenwi. Mae llawer o ffyrdd y gallwch eu hailgylchu neu eu hailddefnyddio.

Ailddefnyddio trwy roi neu werthu

Os oes gennych hen decstilau mewn cyflwr da, ystyriwch eu rhoi i sefydliadau elusennol fel y rheiny y mae ganddynt siopau ar y stryd fawr neu'u gwerthu mewn arwerthiant cist car.

Ailgylchu

Os nad ydynt yn addas i'w hailddefnyddio, gellir eu rhoi mewn banciau dillad ac esgidiau mewn unrhyw ganolfan ailgylchu gwastraff cartref, safle derbyn a llawer o feysydd parcio archfarchnad.

Beth sy'n digwydd i decstilau a ailgylchir?

Gellir creu eitemau newydd, fel padin ar gyfer cadeiriau a seddi ceir, clytiau glanhau a blancedi diwydiannol, o ddillad a thecstilau nad ydynt yn addas i'w hailddefnyddio.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM