Toglo gwelededd dewislen symudol

Sortwch e' - arweiniad ailgylchu a gwastraff i fyfyrwyr

Os rydych yn byw oddi ar y campws mewn tŷ rhent i fyfyrwyr, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd y cyngor er mwyn rheoli'ch gwastraff.

Ydych chi'n byw mewn neuadd breswyl? Yna mae'r canlynol yn amherthnasol am y cewch wasanaeth gwahanol.

 
Twitter icon - round,  50 x 50 pixels

Yr hyn rydym yn ei gasglu a phryd

Dysgwch am yr hyn y gallwch ei adael ar ymyl y ffordd a phryd y bydd yn cael ei gasglu.

Oes angen mwy o gyfarpar arnoch?

Os rydych yn defnyddio'ch sachau i gyd neu os oes angen bin bwyd newydd arnoch chi, mae'n hawdd i chi ddod o hyd i ragor.

Pam na chasglwyd fy sach?

Os na chaiff eich sach ei chasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod casglu ac/neu rydych yn darganfod sticer du a melyn arni, nid ydym wedi gallu ei chasglu am reswm.

Cael gwared ar eitemau eraill

Gellir ailgylchu llawer o eitemau eraill mewn canolfannau ailgylchu yn Abertawe.
Close Dewis iaith