Toglo gwelededd dewislen symudol

Sortwch e' - arweiniad ailgylchu a gwastraff i fyfyrwyr

Os rydych yn byw oddi ar y campws mewn tŷ rhent i fyfyrwyr, bydd yn rhaid i chi ddefnyddio gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu wrth ymyl y ffordd y cyngor er mwyn rheoli'ch gwastraff.

Ydych chi'n byw mewn neuadd breswyl? Yna mae'r canlynol yn amherthnasol am y cewch wasanaeth gwahanol.

 
Twitter icon - round,  50 x 50 pixels

Awgrymiadau ailgylchu diwedd tymor i fyfyrwyr

Mae bron yn amser symud allan,ond beth gallwch ei wneud gyda'r holl wastraff y mae angen i chi gael gwared arno? Cofiwch, eich cyfrifoldeb chi yw eich gwastraff, felly mae'n bwysig eich bod yn delio ag ef yn gywir yr un fath ag unrhyw adeg arall o'r flwyddyn.

Yr hyn rydym yn ei gasglu a phryd

Dysgwch am yr hyn y gallwch ei adael ar ymyl y ffordd a phryd y bydd yn cael ei gasglu.

Oes angen mwy o gyfarpar arnoch?

Os rydych yn defnyddio'ch sachau i gyd neu os oes angen bin bwyd newydd arnoch chi, mae'n hawdd i chi ddod o hyd i ragor.

Pam na chasglwyd fy sach?

Os na chaiff eich sach ei chasglu erbyn 4.00pm ar y diwrnod casglu ac/neu rydych yn darganfod sticer du a melyn arni, nid ydym wedi gallu ei chasglu am reswm.

Cael gwared ar eitemau eraill

Gellir ailgylchu llawer o eitemau eraill mewn canolfannau ailgylchu yn Abertawe.
Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 08 Tachwedd 2023