Chwilio'r wefan
English
Information

Gwybodaeth ar gyfer eich ymweliad â'r theatr

Yr holl wybodaeth bwysig mae ei hangen i wneud yn fawr o'ch ymweliad.

Rydym yn cymryd ein cyfrifoldebau diogelwch cyhoeddus o ddifrif calon. Fel ymwelydd, mae eich diogelwch a'ch diogeledd yn brif flaenoriaeth i ni ac mae gennym fesurau, asesiadau risg a chynlluniau argyfwng cadarn yn eu lle sy'n cael eu hadolygu'n gyson.

Hyd y gellir rhagweld, rydym yn gofyn yn gwrtais i ymwelwyr sy'n dod i Theatr y Grand Abertawe beidio â mynd â bagiau mawr i'r awditoriwm. Gellir gadael ysgrepanau a bagiau mawr yn y Swyddfa Docynnau; gellir cael mynediad iddynt yn ystod yr egwyl a'u casglu ar ôl y perfformiad.

Caiff bagiau eu gwirio'n weledol sy'n golygu y gellid gofyn i ymwelwyr agor unrhyw fag. Gofynnir i ymwelwyr sy'n gwisgo cotiau swmpus neu rydd eu hagor i ni eu gwirio'n weledol cyn iddynt gael mynediad i'r awditoriwm. 

Os byddwch yn gweld unrhyw beth sy'n peri pryder, rhowch wybod amdano i'r staff ar ddyletswydd ar unwaith.

Diolch ymlaen llaw am eich cydweithrediad.

Mynediad

Rydym yn ymdrechu i wneud y theatr yn hygyrch i bawb. Darllenwch isod am y camau rydym wedi'u cymryd i sicrhau bod eich ymweliad mor bleserus â phosib.

Photo showing Swansea Grand Theatre's Auditorium

Cynllun eistedd

Siartiau'n dangos yr holl seddi ar bob llawr yn awditoriwm Theatr y Grand, Abertawe.

Amodau a Thelerau Gwerthu

Drwy brynu tocyn dros y ffôn, dros y cownter neu drwy asiantaeth, rydych yn derbyn yr amodau a'r telerau gwerthu hyn

Gwybodaeth Am Breifatrwydd

Cyngor Abertawe yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu yma.

Cysylltiadau Theatr y Grand Abertawe

Y ffyrdd gwahanol o gysylltu â ni.

Theatr y Grand Abertawe

Mwy o wybodaeth am Theatr y Grand Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM