Chwilio'r wefan
English

Ganolfan Ddinesig

Manylion y lleoliad.

Cyfeiriadau i ystafell hyfforddi'r Ganolfan Ddinesig

Trwy ddefnyddio'r grisiau

  • Ewch i mewn i'r Ganolfan Ddinesig trwy'r prif ddrysau.
  • Mae'r grisiau i'r ail lawr yn union o'ch blaen chi.
  • Ar ôl i chi gyrraedd yr ail lawr, trowch i'r chwith
  • Ystafell 2.1.17 yw'r 4ydd drws ar y dde
  • Wrth gyrraedd y cyntedd, yr ystafell TG yw'r drws ar y chwith, sef 2.1.17a

Trwy ddefnyddio'r lifft

  • Ewch i mewn i'r Ganolfan Ddinesig trwy'r prif ddrysau a throwch i'r chwith. 
  • Mae'r lifft i'r ail lawr nesaf at fynedfa'r llyfrgell
  • O'r lifft, trowch i'r chwith a 2.1.17 yw'r ail ddrws ar y dde
Enw:
Ganolfan Ddinesig
Cyfeiriad:
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
United Kingdom
Ffôn:
01792 636000
Ffacs:
01792 636340
Wedi'i bweru gan GOSS iCM