Chwilio'r wefan
English

Gorchmynion Rheoleiddio Traffig Arfaethedig

Mae Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Arfaethedig neu GRhT Arfaethedig yn hysbysu aelodau'r cyhoedd am fwriad yr awdurdod i roi Gorchymyn Rheoleiddio Traffig ar waith, gan roi amser i anfon gwrthwynebiadau i'r cynnig.

Dengys Gorchmynion Rheoleiddio Traffig cyfredol isod

Wedi'i bweru gan GOSS iCM