Chwilio'r wefan
English

Prosiectau cynllunio strategol a dogfennau a strategaethau cynllunio eraill

Mwy o wybodaeth am y prosiectau cynllunio strategol diweddaraf a chyfle i weld ystod o ddogfennau a strategaethau cynllunio eraill y gallent fod yn bwysig wrth ystyried ceisiadau cynllunio.

Cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai

Mae'n rhaid i awdurdodau cynllunio lleol (ACLl) sicrhau bod digon o dir ar gael, neu y bydd digon ar gael, i ddarparu tir ar gyfer tai dros gyfnod o bum mlynedd. I ddangos hyn, cynhelir cyd-astudiaethau argaeledd tir ar gyfer tai (CAATT) bob blwyddyn.

Cynlluniau gweithredu sŵn amgylcheddol a mannau tawel

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio Cynllun Gweithredu ynghylch Sŵn a Seinwedd i Gymru ar gyfer 2018-2023. Mae'r cynllun gweithredu'n disgrifio sut a pham y caiff sŵn amgylcheddol ei reoli ledled Cymru.

CCA Drafft ar Dai Amlfeddiannaeth (HMO) a Llety Myfyrwyr wedi'i Adeiladu at y Diben (PBSA)

Ymgynghoriad Cyhoeddus - CCA Drafft ar Dai Amlfeddiannaeth (HMO) a Llety Myfyrwyr wedi'i Adeiladu at y Diben (PBSA).

Wedi'i bweru gan GOSS iCM