Toglo gwelededd dewislen symudol

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol

O £12.00 yr awr. Cyflogir Cynorthwyydd Personol Gofal Cymdeithasol i gefnogi unigolyn i fyw mor annibynnol â phosib. Mae amrywiaeth o swyddi ar gael yn ardal Abertawe i gefnogi unigolion o bob oed (gan gynnwys plant ac oedolion), cefndir a gallu.

Teitl y Swydd: Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol
Cyflog: O £12.00 yr awr.
Disgrifiad swydd:     Disgrifiad swydd Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol (PDF) [368KB] 

Dyddiad cau: parhaus

Mwy o wybodaeth

Ydych chi'n...

  • Hoffi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl?
  • Mwynhau cefnogi pobl i fyw eu bywydau gorau?
  • Ymrwymedig i wella ansawdd bywyd y rheini rydych yn eu cefnogi?

Mae Cynorthwywyr Personol yn rolau sy'n werth eu gwneud a gallant wneud gwahaniaeth mawr i fywyd person drwy ei helpu i gyflawni ei ganlyniadau a'i nodau unigol.

Yn gyfnewid am hyn, gallwn gynnig:

  • Gwyliau blynyddol
  • Cyfraddau cyflog apelgar
  • Cyfleoedd hyfforddiant parhaus
  • Opsiynau gweithio'n hyblyg sy'n addas ar eich cyfer chi a'ch cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith
  • Rolau amrywiol/lluosog (rolau sy'n amrywio o 2 i 37 awr)
  • Cyfraniadau pensiwn dewisol

Os yw'r swydd hon yn swnio fel y swydd i chi, cymerwch gip ar ein rolau presennol sydd ar gael yma

Rydym yn gweithredu ar ran trydydd parti ac nid ni fydd eich cyflogwr ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw anawstera

Gellir cyflwyno ceisiadau am swyddi yn Gymraeg. Ni chaiff cais a gyflwynir yn Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol - Gwnewch gais yma Cynorthwywyr Personol Gofal Cymdeithasol - Gwnewch gais yma

Close Dewis iaith

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu
Addaswyd diwethaf ar 28 Mehefin 2024