Chwilio'r wefan
English

Broughton, Hillend a Thwyni Llangynydd

Ardal helaeth o dwyni tywod ar hyd yr arfordir yw hon ac mae'n gynefin i sawl rhywogaeth warchodedig bywyd gwyllt. Mae'n agos at Draeth Llangynydd a Rhos Llangynydd sy'n safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC).

Cyfleusterau

  • Ceir meysydd parcio ar safle gwersylla Hillend ac ym Mharc Carafanau Broughton - mae'r ddau yn codi tâl yn y tymor prysur
  • Caffi ar safle gwersylla Hillend - oriau cyfyngedig yn y gaeaf
  • Tafarn (y King's Head) yn Llangynydd

Dynodiadau

  • Mae Broughton/Twyni Llangynydd yn Safle o Bwysigrwydd Cadwraeth Natur (SINC)
  • Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AoHNE) Gŵyr

Gwybodaeth am fynediad

Cyfeirnod Grid SS410924
Map Explorer yr Arolwg Ordnans 164 Gŵyr

Llwybrau cerdded
Ceir hawliau tramwy drwy'r twyni.

Ceir
Ceir meysydd parcio ar safle gwersylla Hillend ac ym Mharc Carafanau Broughton sydd y tu hwnt i Langynydd ar is-ffyrdd.

Bysus
Mae'r safle bws agosaf yn Llangynydd. Mae'r Gower Explorer yn galw bob dydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM