Toglo gwelededd dewislen symudol

Busnesau canol y ddinas

Gwybodaeth i fusnesau a darpar fusnesau yng nghanol y ddinas.

I gael rhagor o wybodaeth, gan gynnwys manylion cyswllt ar gyfer rheoli canol y ddinas, ewch i wefan canol y ddinas: Canol Dinas Abertawe (Yn agor ffenestr newydd)

Gosodiadau hyrwyddol

Mae safleoedd gosodiadau a chanfasio ar gael yng nghanol y ddinas mewn ardaloedd siopa i gerddwyr prysur sy'n cynnig cyfleoedd hyrwyddo unigryw.

Canu yn y stryd yng nghanol y ddinas

Does dim byd fel sŵn cerddoriaeth fyw neu weld perfformwyr stryd yn diddanu'r cyhoedd er mwyn ychwanegu at yr awyrgylch wrth fynd o siop i siop yng nghanol y ddinas.

Masnachu ym mharth mewnol canol y ddinas

Mae gan barth mewnol canol y ddinas leiniau sefydledig a ddynodwyd gan Dîm Rheolaeth Canol y Ddinas. Mae 11 o leiniau dynodedig ar hyn o bryd.

Gwelliannau i ganol y ddinas

Mae gennym nifer o brosiectau adfywio cyffrous ar ddod yng nghanol y ddinas.

Cymorth ariannol

Gall mynediad at gyllid fod yn agwedd bwysig ar ddechrau a datblygu'ch busnes. Rydym yn gweithio'n agos ochr yn ochr ag amrywiaeth o bartneriaid i ddarparu mynediad at gymorth ariannol.
Close Dewis iaith