Toglo gwelededd dewislen symudol

Cludiant ysgol, prydau bwyd a gwisgoedd

Gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys bwydlenni prydau ysgol, gwneud cais am sedd fws sbâr a sut i wneud cais i dderbyn grant am wisg ysgol.

Cludiant i'r ysgol

Mae Mesur Teithio gan Ddysgwyr (Cymru) 2008 yn gofyn bod yr Awdurdod Lleol yn darparu cludiant o'r cartref i'r ysgol i blant cymwys.

Grant Hanfodion Ysgol (Grant Gwisg Ysgol - PDG - Mynediad yn flaenorol)

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.
Close Dewis iaith