Toglo gwelededd dewislen symudol

Grant gwisg ysgol - blwyddyn ysgol Medi 2021 i Fehefin 2022

Wedi'i ariannu gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo teuluoedd ar incymau isel.

Mae'r grant ar gael i blant sydd â hawl ar hyn o bryd i brydau ysgol am ddim* ac sy'n mynd i mewn i un o'r grwpiau blwyddyn canlynol ym mis Medi 2021:

  • Dosbarth Derbyn, Blwyddyn 1, Blwyddyn 2, Blwyddyn 3, Blwyddyn 4, Blwyddyn 5, Blwyddyn 6, Blwyddyn 7, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9, Blwyddyn 10, Blwyddyn 11**

 

Mae'r grant am £200 ar gyfer Blwyddyn 7 a £125 ar gyfer pob grŵp blwyddyn arall. Dylid gwario'r arian ar wisg ysgol, cot, esgidiau, cit chwaraeon ac ati a dylid cadw derbynebau tan Awst 2022 ar gyfer gwiriadau ar wariant. Gellir defnyddio'r grant hefyd i gynorthwyo gyda phrynu cliniaduron neu dabledi i helpu plant wrth ddysgu gartref; fodd bynnag, rydym yn cynghori teuluoedd i gysylltu gyda ysgolion/lleoliadau eu plentyn i drafod benthyca offer cyn prynu unrhyw offer.

Bydd angen i rieni plant prydau ysgol am ddim fewngofnodi yn ôl i'w Cyfrif Abertawe (lle gwnaethant gais am daliadau prydau ysgol am ddim yn ystod Covid) i wneud cais am y cyllid.

Gellir gwneud ceisiadau o 13 Gorffennaf 2021 i 30 Mehefin 2022 a gall ceisiadau gymryd hyd at 7 diwrnod i'w prosesu.

 

Gwneud cais ar lein - grant gwisg ysgol Grant gwisg ysgol - ar-lein

 

*Nodwch nad oes gan bob plentyn sy'n derbyn prydau ysgol am ddim hawl i'r grant gwisg ysgol. Mae prydau ysgol rhai plant yn cael ei warchod gan gynllun amddiffyn trosiannol Llywodraeth Cymru, gan y byddai eu hincwm yn uwch na'r trothwy pryd bwyd ysgol am ddim newydd a gymhwysir i Gredyd Cynhwysol. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yma: Prydau ysgol am ddim.

**Mae gan bob plentyn sydd mewn gofal (LAC) hawl i'r grant o'r Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 11.

Os oes angen cymorth arnoch, cysylltwch â schooluniformgrant@swansea.gov.uk neu ffoniwch 01792 636611.

 


GROW

Gwisg Ysgol - Newydd ac wedi'i hailgylchu

Mewn partneriaeth gydag ysgolion lleol yn Abertawe, rydym wedi sefydlu prosiect ABC123 sy'n ymwneud a gwisgoedd ysgol fforddiadwy. Derbyniwn wisgoedd nad oes eu hangen bellach, eu golchi ac wedyn yn eu hailwerthu am ffracsiwn o gost gwisgoedd newydd.

Ar hyn o bryd mae gennym nifer fawr o wisgoedd ar gael yn ein hadeilad yng nghanol y dref: Uned 12 Canolfan Siopa Dewi Sant, Abertawe ac mi fyddwn yn eich croesawu i ddod i weld beth sydd ar gael. Rydym yn edrych ymlaen at eich gweld neu fe allwch roi galwad ffon ar 01792 712888 neu 07494 966980. 

Ffôn: 01792 712888

E-bost: info@growcymru.org.uk

Close Dewis iaith